PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa sprzętu endowaskularnego dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

Szpital Wojewódzki

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-05

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Bielsko-Biała / śląskie

Numer ogłoszenia

99625/2013

Opis

Bielsko-Biała: Dostawa sprzętu endowaskularnego dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
Numer ogłoszenia: 99625 - 2013; data zamieszczenia: 04.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 73477 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki, al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel. 033 8100143, faks 033 8102101.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu endowaskularnego dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu endowaskularnego dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej w wielkości i rodzajach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym poprzez złożenie do depozytu Zamawiającego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.17.30-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: PROWADNIK STEROWALNY
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Abbott Laboratories Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9136,80
Oferta z najniższą ceną: 9136,80 / Oferta z najwyższą ceną: 15228,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: PROWADNIK STEROWALNY, HYDROFILNY
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ProCardia Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26100,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 30798,90
Oferta z najniższą ceną: 30798,90 / Oferta z najwyższą ceną: 30798,90
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: ZESTAW DO ENDOWASKULARNEJ INTERWENCJI W TĘTNICACH PONIŻEJ KOLANA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Abbott Laboratories Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 70900,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 75060,00
Oferta z najniższą ceną: 75060,00 / Oferta z najwyższą ceną: 75060,00
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: STENT DO TĘTNICY PODKOLANOWEJ
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Abbott Laboratories Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 54000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 23328,00
Oferta z najniższą ceną: 23328,00 / Oferta z najwyższą ceną: 58320,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa odczynników i części eksploatacyjnych do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Orzesze
(śląskie)
Obwieszczenie o przetargu
Nieruchomości, działki budowlane, przetarg
Korzeńskoi
(dolnośląskie)
Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów i urządzeń Gminy Cieszków
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Cieszków
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH