PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

DOSTAWA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, Numer postępowania: D/98/2013

Jednostka Wojskowa 4226

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

220936/2013

Opis

Warszawa: DOSTAWA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, Numer postępowania: D/98/2013
Numer ogłoszenia: 220936 - 2013; data zamieszczenia: 07.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 143858 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 4226, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6815 030, faks 22 6815 093.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Budżetowa - Podsektor Rządowy/Jednostka Wojskowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, Numer postępowania: D/98/2013.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu gospodarstwa domowego z podziałem na 4 części -zadania.
Zadanie nr 1:Kuchenki mikrofalowe w ilości : 22 szt.;Zadanie nr 2 :Czajniki elektryczne w ilości : 200 szt.;Zadanie nr 3:Lodówka 50-60 l w ilości : 20 szt.;Zadanie nr 4:Ekspresy ciśnieniowe w ilości : 21.;.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.70.00.00-9, 39.71.13.62-4, 39.72.11.00-3, 39.71.13.10-5, 30.71.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Zadanie Nr 1 - kuchenki mikrofalowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.P.H.U. AS POMORZANKA Andrzej SZARMACH, ul. Prusa 7,, SKÓRCZ, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6157,58 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6900,30
Oferta z najniższą ceną: 6283,33 / Oferta z najwyższą ceną: 12051,44
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Zadanie Nr 3 - Lodówka
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ELMAR Anna KARNAS, ul. 3-go Maja 1/3,, Błażowa, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6823,40 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 7638,30
Oferta z najniższą ceną: 7638,30 / Oferta z najwyższą ceną: 8559,82
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Zadanie Nr 4 - ekspres ciśnieniowy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

FROST Tomasz JANKOWSKI, ul. Dobra 9, Łomianki, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 59430,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 50885,10
Oferta z najniższą ceną: 50885,10 / Oferta z najwyższą ceną: 87822,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Zadanie Nr 2 - Czajniki elektryczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.P.H.U. AS POMORZANKA Andrzej SZARMACH, ul. Prusa 7, SKÓRCZ, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8836,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 13776,00
Oferta z najniższą ceną: 13776,00 / Oferta z najwyższą ceną: 28290,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Modernizacja budynku warsztatowego z przeznaczeniem na salę konferencyjną
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Wirówki preparatywne do wirowania krwi pełniej i jej składników
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Konserwacja systemu oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie miasta Kłodzka oraz wykonanie innych robót elektrycznych na...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kłodzko
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH