PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa sprzętu i osprzętu informatycznego na potrzeby Sądu Okręgowego w Rzeszowie - I -2013r

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-31

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Rzeszów / podkarpackie

Numer ogłoszenia

302978/2013

Opis

Rzeszów: Dostawa sprzętu i osprzętu informatycznego
na potrzeby Sądu Okręgowego w Rzeszowie - I -2013r
Numer ogłoszenia: 302978 - 2013; data zamieszczenia: 30.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 137665 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Rzeszowie, Pl. Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8756200, faks 017 8756299.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu i osprzętu informatycznego
na potrzeby Sądu Okręgowego w Rzeszowie - I -2013r.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: II.3.1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest dostawa sprzętu i osprzętu informatycznego na potrzeby Sądu Okręgowego w Rzeszowie i obejmuje:
1. Listwa zasilająco-filtrująca (5m) 10 szt.
2. Mysz 5 szt.
3. Klawiatura 30 szt.
4. Głośniki 2 szt.
5. Patchcord, RJ45, kat.5e UTP, 5.0m, osłonka zalewana 15 szt.
6. Wtyczki RJ45 100 szt.
7. Kabel skręta kat. 5e, 100m bieżących 1 szt.
8. Pendrive USB 3.0 64GB 4 szt.
9. Kontroler Fibre Chanel dedykowany do rozwiązań typu Enterprise 2 szt

II.3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do niniejszej SIWZ pt: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zadania pod nazwą: Dostawa sprzętu i osprzętu informatycznego na potrzeby Sądu Okręgowego w Rzeszowie - I - 2013r.

Od wykonawców oczekuje się starannego zapoznania z wymaganiami zawartymi w SIWZ w tym z przedmiotem zamówienia i potwierdzenia, że oferowane przez wykonawcę dostawy są zgodne z przedmiotem zamówienia, który będzie realizowany zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ wraz z załącznikami. Zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowane przez wykonawcę dostawy są zgodne z przedmiotem zamówienia ( na zasadach j.w.), żąda potwierdzenia przez wykonawcę wszystkich minimalnych wymagań zawartych w SIWZ co do parametrów technicznych i funkcjonalnych dotyczących przedmiotu zamówienia poprzez złożenie wraz z ofertą oryginału wypełnionego przez wykonawcę ( tak jak oferta w języku polskim i podpisanego przez wykonawcę zgodnie z zapisami pkt XIV.SIWZ ) formularza pn: SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY, który stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.60.00-2, 30.23.72.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Dostawa sprzętu i osprzętu informatycznego na potrzeby Sądu Okręgowego w Rzeszowie - I -2013r
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SYRIANA Joanna Fischer, ul. Porębskiego 28/17, 80-180 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 149401,06 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10448,85
Oferta z najniższą ceną: 10448,85 / Oferta z najwyższą ceną: 10448,85
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Na dostawę kruszywa drogowego frakcji 0 - 31,5 mm w ilości 700 Mg na terenie gminy Nakło nad Notecią
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Nakło nad Notecią
(kujawsko-pomorskie)
Zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę w 5 pakietach wierteł, frezów tnących, piłek do...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Elbląg
(warmińsko-mazurskie)
PRZYGOTOWANIE, REALIZACJA I EMISJA DEBATY NA TEMAT OFERTY PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO 10.3 BIS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708

POLECAMY W SERWISACH