PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach projektu Kompetencje kluczowe droga edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów...

Gmina Somonino

Data publikacji ogłoszenia:

2014-05-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Somonino / pomorskie

Numer ogłoszenia

155600/2014

Opis

Somonino: dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach projektu Kompetencje kluczowe droga edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino- etap II
Numer ogłoszenia: 155600 - 2014; data zamieszczenia: 08.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 57610 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Somonino, ul. Ceynowy, 83-314 Somonino, woj. pomorskie, tel. 058 6841121, faks 058 6841144.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach projektu Kompetencje kluczowe droga edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino- etap II.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Dostawa, montaż różnego rodzaju sprzętu tj. mikroskopów, wizualizerów, tablic interaktywnych, laptopów i niszczarki: - część I

1) Mikroskopy z dodatkowym zasilaniem - 56 szt.
2) Wizualizer - 7 szt.
3) Tablice interaktywne - 14 szt. - dostawa i montaż:
4) Laptopy - 14 szt.
5) Laptop dla Asystenta Koordynatora - 1 szt.
6) Niszczarka - 1 szt.

2. Dostawa różnego rodzaju pomocy dydaktycznych :- część II

1) Zeszyty ćwiczeń do zajęć z matematyki
2) Zestaw preparatów mikroskopowych - 7 kpl.
3) Profesjonalny zestaw do analizy wody - 2 szt.
4) Przyroda. Plansze interaktywne 2.0. CD-ROM, licencja 1-stanowiskowa. Szkoła Podstawowa. Klasy 4-6 - 5 szt.
5) Język polski. Plansze interaktywne 2.0. CD-ROM, licencja 1-stanowiskowa. Szkoła Podstawowa. Klasy 4-6 - 5 szt.
6) Język angielski. Plansze interaktywne 2.0. CD-ROM, licencja 1-stanowiskowa. Szkoła Podstawowa. Klasy 4-6 - 5 szt.
) Historia. Plansze interaktywne 2.0. CD-ROM, licencja 1-stanowiskowa. Szkoła Podstawowa. Klasy 4-6 - 5 szt.
8) Gra komputerowa Ortofrajda - 2 szt.
9) Ortografia w gimnazjum. Ćwiczenia dla klas 1-3 - 10 szt.
10) Lektury w gimnazjum Zeszyt ćwiczeń Wersja z programem online, autorzy: Beata Fiszer, Małgorzata Hajduk, wydawnictwo: GWO. - 10 szt.
11) Zofia Handzel, Dyktanda graficzne - 2 szt.
12) Małgorzata Podleśna, PERSKIE OKO - Ćwiczenia percepcji wzrokowej dla dzieci w młodszym wieku szkolnym - 2 szt.

13) Anna Jurek, Skoncentruj się - Zestaw ćwiczeń dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych - 2 szt.
14) Ortografia i interpunkcja dla gimnazjalistów. Scenariusze lekcji, ćwiczenia, testy. - 2 szt.
15) Język angielski. Plansze interaktywne 2.0. CD-ROM, licencja 1-stanowiskowa. Gimnazjum - 2 szt.
16) Informatyka. Plansze interaktywne 2.0. CD-ROM, licencja 1-stanowiskowa. Gimnazjum - 2 szt..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Europejski Funduszu Społeczny, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 2   Nazwa: Dostawa różnego rodzaju pomocy dydaktycznych :- część II
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

JT MEBEL Sp. z o.o., ul. Gdańska 45, 83-300 Kartuzy, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 88878,89 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 7482,00
Oferta z najniższą ceną: 7482,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9539,80
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
usługa polegająca na przewozie osób KC-zp.272-338/13
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Tuchola - Świecie w zakresie utwardzenia zjazdu w ul. Słoneczną w Tucholi
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Tuchola
(kujawsko-pomorskie)
Druga licytacja udziału 5/8 części w prawie własności nieruchomości położonej we wsi Łączka, gm. Długosiodło
Nieruchomości, działki budowlane, licytacja
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH