PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz sprzętu wielorazowego użytku

MEGREZ Sp. z o.o.

Data publikacji ogłoszenia:

2013-09-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Tychy / śląskie

Numer ogłoszenia

175887/2013

Opis

Tychy: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz sprzętu wielorazowego użytku
Numer ogłoszenia: 175887 - 2013; data zamieszczenia: 03.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 130861 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: MEGREZ Sp. z o.o., ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 32 325 51 71, faks 32 325 52 84.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot leczniczy - spółka prawa handlowego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz sprzętu wielorazowego użytku.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz sprzętu wielorazowego użytku, której opis określono szczegółowo w formularzu asortymentowo- cenowym (załącznik nr 1 do SIWZ) a warunki realizacji zapisano we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.19.00.00-8, 33.19.90.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Pakiet nr 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Bialmed Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 11A, 12-230 Biała Piska, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 83750,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 76192,92
Oferta z najniższą ceną: 76192,92 / Oferta z najwyższą ceną: 91822,68
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Pakiet nr 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL S.A. - Wrocław, ul. Widna 4, 50-543 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 750,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 408,85
Oferta z najniższą ceną: 408,85 / Oferta z najwyższą ceną: 673,92
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Pakiet nr 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Bialmed Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 11A, 12-230 Biała Piska, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 850,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 900,72
Oferta z najniższą ceną: 900,72 / Oferta z najwyższą ceną: 907,20
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Pakiet nr 4
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Beryl Med Limited, 1st Floor, 26 Fouberts Place, Londyn, kraj/woj. Zjednoczone Królestwo.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3900,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4104,00
Oferta z najniższą ceną: 4104,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4104,00
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Pakiet nr 6
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Bor-Pol, ul. Plac Jaśminu 2, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29800,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 25087,80
Oferta z najniższą ceną: 25087,80 / Oferta z najwyższą ceną: 32646,24
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: Pakiet nr 9
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Croma-Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Ryżowa 31, 02-495 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13900,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 12486,10
Oferta z najniższą ceną: 12486,10 / Oferta z najwyższą ceną: 14720,40
Waluta: PLN.Część NR: 10   Nazwa: Pakiet nr 10
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ABJ-VISION Sp. z o.o., ul. Główna 90B, 95-041 Gałków Duży, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 24408,00
Oferta z najniższą ceną: 24408,00 / Oferta z najwyższą ceną: 27648,00
Waluta: PLN.Część NR: 13   Nazwa: Pakiet nr 13
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Wojnarowscy Sp. z o.o., Gospodarcza 16, 40-432 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2900,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3011,43
Oferta z najniższą ceną: 3011,43 / Oferta z najwyższą ceną: 3011,43
Waluta: PLN.Część NR: 16   Nazwa: Pakiet nr 16
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Balton Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 7 lok 14, 00-496 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3900,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3888,00
Oferta z najniższą ceną: 3888,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3888,00
Waluta: PLN.Część NR: 17   Nazwa: Pakiet nr 17
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

OLYMPUS Polska Sp. z o.o., ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28727,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 28813,86
Oferta z najniższą ceną: 28813,86 / Oferta z najwyższą ceną: 28813,86
Waluta: PLN.Część NR: 19   Nazwa: Pakiet nr 19
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

OLYMPUS Polska Sp. z o.o., ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10706,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10547,93
Oferta z najniższą ceną: 10547,93 / Oferta z najwyższą ceną: 10547,93
Waluta: PLN.Część NR: 21   Nazwa: Pakiet nr 21
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

GCZM Zarys Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2700,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 826,20
Oferta z najniższą ceną: 826,20 / Oferta z najwyższą ceną: 1793,34
Waluta: PLN.Część NR: 25   Nazwa: Pakiet nr 25
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Promed S.A., ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 885,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1931,04
Oferta z najniższą ceną: 1931,04 / Oferta z najwyższą ceną: 1931,04
Waluta: PLN.Część NR: 26   Nazwa: Pakiet nr 26
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Drager Polska Sp. z o.o., ul. Sułkowskiego 18A, 85-655 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 87433,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 110324,67
Oferta z najniższą ceną: 110324,67 / Oferta z najwyższą ceną: 110324,67
Waluta: PLN.Część NR: 29   Nazwa: Pakiet nr 29
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Drager Polska Sp. z o.o., ul. Sułkowskiego 18A, 85-655 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1062,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 878,45
Oferta z najniższą ceną: 878,45 / Oferta z najwyższą ceną: 878,45
Waluta: PLN.Część NR: 30   Nazwa: Pakiet nr 30
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Drager Polska Sp. z o.o., ul. Sułkowskiego 18A, 85-655 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3360,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3540,08
Oferta z najniższą ceną: 3540,08 / Oferta z najwyższą ceną: 3540,08
Waluta: PLN.Część NR: 34   Nazwa: Pakiet nr 34
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL S.A. - Wrocław, ul. Widna 4, 50-543 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 135,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 134,95
Oferta z najniższą ceną: 134,95 / Oferta z najwyższą ceną: 134,95
Waluta: PLN.Część NR: 41   Nazwa: Pakiet nr 41
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

4Med Dorota Olszewska, ul. Chełmżyńska 180A/205, 04-464 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7444,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 12630,60
Oferta z najniższą ceną: 12630,60 / Oferta z najwyższą ceną: 12630,60
Waluta: PLN.Część NR: 42   Nazwa: Pakiet nr 42
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33150,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 42287,40
Oferta z najniższą ceną: 42287,40 / Oferta z najwyższą ceną: 42287,40
Waluta: PLN.Część NR: 43   Nazwa: Pakiet nr 43
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

GCZM Zarys Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 45155,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 30167,10
Oferta z najniższą ceną: 30167,10 / Oferta z najwyższą ceną: 61672,85
Waluta: PLN.Część NR: 44   Nazwa: Pakiet nr 44
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8920,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8799,52
Oferta z najniższą ceną: 8799,52 / Oferta z najwyższą ceną: 8799,52
Waluta: PLN.Część NR: 45   Nazwa: Pakiet nr 45
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Zaopatrzenia Medycznego Cezal S.A. - Wrocław, ul. Widna 4, 50-543 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13300,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8910,00
Oferta z najniższą ceną: 8910,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8910,00
Waluta: PLN.Część NR: 46   Nazwa: Pakiet nr 46
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2223,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1775,52
Oferta z najniższą ceną: 1775,52 / Oferta z najwyższą ceną: 1775,52
Waluta: PLN.Część NR: 47   Nazwa: Pakiet nr 47
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Sorimex Sp. z o.o. S.K., ul. Równinna 25, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7225,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5423,76
Oferta z najniższą ceną: 5423,76 / Oferta z najwyższą ceną: 7610,76
Waluta: PLN.Część NR: 48   Nazwa: Pakiet nr 48
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6550,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6631,20
Oferta z najniższą ceną: 6631,20 / Oferta z najwyższą ceną: 6631,20
Waluta: PLN.Część NR: 49   Nazwa: Pakiet nr 49
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Medicom Sp. z o.o., ul. M. skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4860,00
Oferta z najniższą ceną: 4860,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4860,00
Waluta: PLN.Część NR: 51   Nazwa: Pakiet nr 51
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

4Med Dorota Olszewska, ul. Chełmżyńska 180A/205, 04-464 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 174,96
Oferta z najniższą ceną: 174,96 / Oferta z najwyższą ceną: 174,96
Waluta: PLN.Część NR: 52   Nazwa: Pakiet nr 52
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

GCZM Zarys Sp. zo.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 750,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 320,76
Oferta z najniższą ceną: 320,76 / Oferta z najwyższą ceną: 1237,68
Waluta: PLN.Część NR: 53   Nazwa: Pakiet nr 53
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 270,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 221,40
Oferta z najniższą ceną: 221,40 / Oferta z najwyższą ceną: 270,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa odczynników i części eksploatacyjnych do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Orzesze
(śląskie)
Obwieszczenie o przetargu
Nieruchomości, działki budowlane, przetarg
Korzeńskoi
(dolnośląskie)
Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów i urządzeń Gminy Cieszków
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Cieszków
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH