PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich

Data publikacji ogłoszenia:

2014-09-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Bydgoszcz / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

313250/2014

Opis

Bydgoszcz: Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Numer ogłoszenia: 313250 - 2014; data zamieszczenia: 22.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 253982 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 374-93-32, 374-94-03, faks 52 3749332.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych : 2 szt. komputerów osobistych, komputera przenośnego (notebooka), zewnętrznego dysku sieciowego, routera oraz klawiatury numerycznej na USB. Dostawa obejmuje: dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko w miejsca wskazane przez Zamawiającego; sprzęt zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy. Protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu. Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania, opisane szczegółowo w SIWZ
Zadanie nr 1 : Dostawa komputera osobistego dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki.
Zadanie nr 2 : Dostawa zewnętrznego dysku sieciowego, routera oraz klawiatury numerycznej na USB.
Zadanie nr 3 : Dostawa komputera osobistego Instytutu Telekomunikacji i Informatyki.
Zadanie nr 4 : Dostawa komputera przenośnego (notebooka) Zakładu Systemów Teleinformatycznych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 30.23.41.00-9, 30.23.60.00-2, 30.23.74.60-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Dostawa komputera osobistego dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ANS IT spółka z o.o., ul. Sienna 72A lok.110, 00-833 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3867,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4731,81
Oferta z najniższą ceną: 4731,81 / Oferta z najwyższą ceną: 4797,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Dostawa zewnętrznego dysku sieciowego, routera oraz klawiatury numerycznej na USB
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ANS IT spółka z o.o., ul. Sienna 72A lok.110, 00-833 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2113,82 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2298,87
Oferta z najniższą ceną: 2298,87 / Oferta z najwyższą ceną: 2676,48
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Dostawa komputera osobistego Instytutu Telekomunikacji i Informatyki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ANS IT spółka z o.o., ul. Sienna 72A lok.110, 00-833 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1991,86 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1953,24
Oferta z najniższą ceną: 1953,24 / Oferta z najwyższą ceną: 2324,70
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) Zakładu Systemów Teleinformatycznych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

LOGON S.A., ul. Piotrowskiego 7-9, 85-098 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4065,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4920,00
Oferta z najniższą ceną: 4920,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4929,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Opróżnianie koszy i sprzątanie przystanków na terenie miasta Gliwice - rejon nr 3
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Gliwice
(śląskie)
Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.
Nieruchomości, działki budowlane, przetarg
Międzyzdroje
(zachodniopomorskie)
Budowa sieci napowietrzno-kablowej niskiego napięcia zasilania oświetlenia ulicznego ul. Robotniczej w Studzionce.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Pszczyna
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH