PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach programu Cyfrowa Szkoła

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

Data publikacji ogłoszenia:

2013-01-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wielichowo / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

8318/2013

Opis

Wielichowo: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach programu Cyfrowa Szkoła
Numer ogłoszenia: 8318 - 2013; data zamieszczenia: 07.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 499572 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, ul. Rynek 5, 64-050 Wielichowo, woj. wielkopolskie, tel. 061 443 30 94, faks 061 443 30 94.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka organizacyjna gminy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach programu Cyfrowa Szkoła.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach programu Cyfrowa Szkoła do Szkoły Podstawowej w Łubnicy i szkoły Podstawowej im. Kompanii Wilkowskiej Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie Polskim. Zakres dostawy obejmuje: Zestaw dla nauczycieli: - Komputer przenośny z oprogramowaniem- 6 szt. - Oprogramowanie biurowe producenta 6 szt. - Tablet - 6 szt. - Zestaw aplikacji biurowych na tablety - 6 szt. Zestaw dla ucznia: - Tablet - 30 szt. - Zestaw aplikacji na tablety - 30 szt.. Zestaw dla klasy: - Urządzenie wielofunkcyjne pozwalające na bezprzewodowe drukowanie z komputera, tabletu - 2 szt. - Tablica interaktywna - 6 szt. - Projektor krótkoogniskowy współpracujący z tablicą interaktywną - 6 szt. - Urządzenie do bezprzewodowego odtwarzania filmów, zdjęć i prezentacji z komputera lub tabletu - 6szt. - Kabel HDMI - 6 szt. - Szafka do przechowywania i bezpiecznego przenoszenia oraz ładowania tabletów - 2 szt. - Zestaw głośników do tablicy multimedialnej - 6 szt.( po 2 szt. w zestawie) Zestaw urządzeń do budowy szkolnej sieci bezprzewodowej - 2 zestawy. Zestaw bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli - 2 szt. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia są szkoły: 1. Szkoła Podstawowa w Łubnicy, ul. Szkolna 4 2. Szkoła Podstawowa im. Kompanii Wilkowskiej Powstańców Wlkp. w Wilkowie Polskim, ul. Kościańska 2 Szczegółowy opis techniczny oraz minimalne wymagania dla przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ. Zakres dostawy obejmuje również transport, rozładunek, instalację, montaż, oraz uruchomienie i zintegrowanie pomocy dydaktycznych, konfigurację bezprzewodowej sieci komputerowej i szkolenie nauczycieli w pomieszczeniach obu ww. placówek oświatowych..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.00.00-0, 48.00.00.00-8, 48.70.00.00-5, 32.32.20.00-6, 38.65.21.00-1, 32.42.20.00-7, 39.16.21.10-9, 32.34.24.12-3, 31.21.33.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SAD Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 154471,54 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 188863,00
Oferta z najniższą ceną: 188863,00 / Oferta z najwyższą ceną: 264819,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
ZRB/KZB/NDM/Dostawa sprzętu studyjnego na zadanie przebudowa Kasyna w Kazuniu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
zakup i dostawa do zamawiajacego materiałów biurowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wólka Kosowska
(mazowieckie)
Przebudowa drogi do oczyszczalni Ornontowice - Południe
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Ornontowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH