PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - Dział Zamówień Publicznych

Data publikacji ogłoszenia:

2014-04-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gdańsk / pomorskie

Numer ogłoszenia

118232/2014

Opis

Gdańsk: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku
Numer ogłoszenia: 118232 - 2014; data zamieszczenia: 08.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 83318 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - Dział Zamówień Publicznych, ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 3432254 do 56 w. 214, faks 058 3432617.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę i rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego - fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, składającego się z:
- zestawów komputerowych składających się z: komputerów, monitorów LCD, oprogramowania - 11 szt.
- monitor - 1 szt.
- zasilacz ups - 13 szt.
- komputera przenośnego typu laptop - 1 szt.
- pendrive - 15 szt.
3. Szczegółowy zakres dostawy został określony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunku Zamówienia, opracowanej dla przedmiotowego zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 48.77.10.00-3, 30.23.60.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Alico Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 481, 80-309 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32520,33 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 35903,70
Oferta z najniższą ceną: 35903,70 / Oferta z najwyższą ceną: 40607,22
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowe j w Kaczórkach - etap III.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Krasnobród
(lubelskie)
Ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki zabudowanej
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Elbląg
(warmińsko-mazurskie)
Modernizacja drogi dojazdowej do pól na działce nr 34 w miejscowości Sieciechowice
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wierzchosławice
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 709

POLECAMY W SERWISACH