PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza

Data publikacji ogłoszenia:

2013-01-29

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Brzozów / podkarpackie

Numer ogłoszenia

14939/2013

Opis

Brzozów: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego
Numer ogłoszenia: 14939 - 2013; data zamieszczenia: 28.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 249147 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów, woj. podkarpackie, tel. 013 4309587, faks 013 4309587.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego w ilości i asortymencie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-8, 30.20.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: pakiet nr 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Miecz Net, ul. Mieczyków 14a, 41-250 Czeladź, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 890,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 467,40
Oferta z najniższą ceną: 467,40 / Oferta z najwyższą ceną: 467,40
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: pakiet nr 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Miecz Net, ul. Mieczyków, 41-250 Czeladź, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9834,69
Oferta z najniższą ceną: 9834,69 / Oferta z najwyższą ceną: 9834,69
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa wyposażenia i urządzeń w ramach projektu pt Modernizacja kształcenia zawodowego drogą do sukcesu uczniów ZSP w Pucku,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Puck
(pomorskie)
Gmina Adamówka. /Roboty remontowe na drogach gminnych/
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Adamówka
(podkarpackie)
Wymiana okien lukarn - roboty dodatkowe związane z modernizacją dachu budynku OSP w Miękini.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki
Krzeszowice
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH