PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i podzespołów komputerowych

Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o.

Data publikacji ogłoszenia:

2014-11-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gdynia / pomorskie

Numer ogłoszenia

385780/2014

Opis

Gdynia: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i podzespołów komputerowych
Numer ogłoszenia: 385780 - 2014; data zamieszczenia: 25.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 365930 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 58 72 60 124, faks 58 72 60 338.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i podzespołów komputerowych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i podzespołów komputerowych. 2.Zamówienie obejmuje 3 zadania częściowe zwane również pakietami: a) zadanie nr 1 - komputery, monitory, drukarki, oprogramowanie, wyposażenie IT, rozbudowa istniejącego u Zamawiającego sprzętu IT; b) zadanie nr 2 - komputery, monitory, drukarki, oprogramowanie, wyposażenie IT; c) zadanie nr 3 - system monitoringu CCTV. 3.Wymagane ilości sprzętu komputerowego, oprogramowania i podzespołów komputerowych określono w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ. 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymogi dotyczące gwarancji, dokumentacji technicznej określa załącznik nr 4 do SIWZ pn. Zestawienie parametrów wymaganych składający się z kart. Przedmiot zamówienia opisano na kartach o numerach: a) zadanie nr 1 - karty nr: 1.1 ÷ 1.9 (9 kart), b) zadanie nr 2 - karty nr: 2.1 ÷ 2.11 (11 kart), c) zadanie nr 3 - karty nr: 3.1÷ 3.3..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.60.00-2, 30.23.70.00-9, 48.31.00.00-4, 48.00.00.00-8, 32.32.35.00-8, 38.65.16.00-9, 32.33.31.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Koma Nord Sp. z o.o., ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 54443,38 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 76569,96
Oferta z najniższą ceną: 76569,96 / Oferta z najwyższą ceną: 81774,09
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Konserwacja elewacji, malowanie pomieszczeń, wymiana stolarki okiennej oraz bram garażowych budynku nr 722987 w Jednostce...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Świętoszów
(dolnośląskie)
Remont-konserwacja polskiego pomnika pamięcia na terenie byłego obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria)
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Prenumerata wielodziedzinowej kolekcji książek elektronicznych dla Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH