PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa sprzętu komputerowego oraz odnowienie wsparcia technicznego dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Data publikacji ogłoszenia:

2013-11-16

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

467062/2013

Opis

Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego oraz odnowienie wsparcia technicznego dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Numer ogłoszenia: 467062 - 2013; data zamieszczenia: 15.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 378604 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5292738, faks 022 5292780.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego oraz odnowienie wsparcia technicznego dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup sprzętu komputerowego oraz wsparcia technicznego dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego w Warszawie, ul. Wspólna 1/3 jak niżej:
Część I przedmiotu zamówienia - urządzenia sieciowe:
1) Serwer 2U - 4 szt.
2) Macierz - 1szt.
Część II przedmiotu zamówienia - wsparcie techniczne:
1) Licencja na aktualizację subskrypcji i serwisu dla urządzenia FortiGate 620B (1 rok) - 1 szt.
2) Token generujący hasła jednorazowe na podstawie czasu - 20 szt.
Część III przedmiotu zamówienia - części serwerowe:
1) Dysk HDD - 24 szt..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.20.00-6, 30.23.31.41-1, 48.21.00.00-3, 32.42.00.00-3, 30.20.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Urządzenia sieciowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BizTech Konsulting S.A., ul. Wolność 3A, 01-018 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 183739,84 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 222753,00
Oferta z najniższą ceną: 222753,00 / Oferta z najwyższą ceną: 222753,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Wsparcie techniczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

POINT Sp. z o.o., ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52926,83 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 49200,00
Oferta z najniższą ceną: 38376,00 / Oferta z najwyższą ceną: 49200,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Części serwerowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

System Data Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 42, 39-300 Mielec, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48780,49 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 56766,96
Oferta z najniższą ceną: 40467,20 / Oferta z najwyższą ceną: 59040,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa środków czystości dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
Robota budowlana polegająca na wykonaniu systemu instalacji gazów technicznych dla laboratoriów Pionu Technologii Nafty...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Przygotowanie posiłków dla uczniów z terenu gminy Łubniany
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Łubniany
(inne)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692

POLECAMY W SERWISACH