PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa sprzętu komuterowego wraz z oprogramowaniem do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Data publikacji ogłoszenia:

2012-07-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Inowrocław / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

148443/2012

Opis

Inowrocław: Dostawa sprzętu komuterowego wraz z oprogramowaniem do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu
Numer ogłoszenia: 148443 - 2012; data zamieszczenia: 09.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 122339 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3573454, faks 051 3564305.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o. o. - własność samorządowa, zarządzanie nieruchomościami.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komuterowego wraz z oprogramowaniem do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: zakres zamówienia: komputer - w ilości 7 szt, monitor - w ilości 9 szt, urządzenie wielofunkcyjne laserowe - w ilości 3 szt, drukarka sieciowa z dupleksem - w ilości 3 szt, kserokopiarka laserowa - w ilości 1 szt, laptop - w ilości 1 szt, serwer - w ilości 1 szt, UPS - w ilości 1 szt, skaner - w ilości 1 szt, program graficzny - w ilości 1 szt, drukarka kolorowa laserowa - w ilości 1 szt.
Zamówienie podzielono na dwa zadania z możliwością składania ofert częściowych, w tym:
Zad. I. - obejmuje dostawę: kserokopiarki laserowej - w ilości 1 szt, skaner - w ilości 1 szt - zgodnie ze szczegółowym opisem umieszczonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zad. II. - obejmuje dostawę: komputer - w ilości 7 szt, monitor - w ilości 9 szt, urządzenie wielofunkcyjne laserowe - w ilości 3 szt, drukarka sieciowa z dupleksem - w ilości 3 szt, laptop - w ilości 1 szt, serwer - w ilości 1 szt, UPS - w ilości 1 szt, program graficzny - w ilości 1 szt, drukarka kolorowa laserowa - w ilości 1 szt - zgodnie ze szczegółowym opisem umieszczonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.60.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Zad.I.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

COPY SYSTEM Leszek Stróż, ul. Św. Trójcy 11/25, 85-224 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11378,73
Oferta z najniższą ceną: 4893,80 / Oferta z najwyższą ceną: 13980,18
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Zad.II.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BKH-SYSTEM Jolanta Lis-Gajewska, ul. Długa 1, 68-100 Źagań, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 35951,67
Oferta z najniższą ceną: 35951,67 / Oferta z najwyższą ceną: 48251,70
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
ochrona osób i mienia wraz z obsługą szatni w Sądzie Rejonowym w Zgierzu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Zgierz
(łódzkie)
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Długosiodło
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Długosiodło
(mazowieckie)
Naprawa, remonty bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni żużlowej, gruntowej i tłuczniowej w Skarżysku-Kamiennej w 2015r.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Skarżysko-Kamienna
(świętokrzyskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH