PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa sprzętu kuchennego oraz wyposażenia stołowego dla szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w projekcie pn.: Pomorskie - dobry kurs na...

Samorząd Województwa Pomorskiego

Data publikacji ogłoszenia:

2013-10-25

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gdańsk / pomorskie

Numer ogłoszenia

223461/2013

Opis

Gdańsk: Dostawa sprzętu kuchennego oraz wyposażenia stołowego dla szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w projekcie pn.: Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy. współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 POKL 2007-2013.
Numer ogłoszenia: 223461 - 2013; data zamieszczenia: 24.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 165861 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samorząd Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 3261555, faks 058 3261556.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu kuchennego oraz wyposażenia stołowego dla szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w projekcie pn.: Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy. współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 POKL 2007-2013..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu kuchennego oraz wyposażenia stołowego zgodnego ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ. ( ze względu na obszerny zakres przedmiotu zamówienia, szczegółowy wykaz elementów zamówienia wraz z opisem i podaniem ilości zamawianych elementów zamówienia, zawarty jest w zał. nr 1 do SIWZ) 2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia(stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ) oraz umowie (stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ)...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.80-6, 38.31.10.00-8, 39.14.10.00-2, 39.22.00.00-0, 39.71.12.00-1, 39.71.12.10-4, 39.71.13.50-7, 39.71.13.62-4, 39.71.31.00-4, 39.71.35.10-1, 42.20.00.00-8, 42.21.00.00-1, 42.21.40.00-9, 42.21.41.00-0, 42.21.41.10-3, 42.51.32.90-4, 42.92.13.30-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013...
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Invest Horeca Bistro Mariusz Gajdos, ul. Zawiszy Czarnego 24, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 169057,93 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 199375,07
Oferta z najniższą ceną: 199375,07 / Oferta z najwyższą ceną: 1996032,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn: Budowa podjazdu dla karetek, przebudowa i modernizacja Izby Przyjęć, Oddziału położniczo-...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Rypin
(kujawsko-pomorskie)
Roboty remontowe pomieszczeń klasowych i sanitariów oraz wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Zembrzycach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Zembrzyce
(małopolskie)
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1728R ulica Okrzei w Jarosławiu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Jarosław
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH