PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa sprzętu łączności

Wojskowa Akademia Techniczna

Data publikacji ogłoszenia:

2014-11-25

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

242855/2014

Opis

Warszawa: Dostawa sprzętu łączności
Numer ogłoszenia: 242855 - 2014; data zamieszczenia: 24.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 329286 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Akademia Techniczna, ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6837865, faks 022 6837977.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu łączności.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie Nr 1 Przedmiotem
zamówienia jest dostawa aparatów telefonicznych, takich jak: 1)Telefon bezprzewodowy typu Dect: z
automatyczną sekretarką linia - analogowa 2)Telefon bezprzewodowy typu DECT słuchawka z ekranem LCD
3)Telefon bezprzewodowy typu DECT wyświetlacz monochromatyczny 4)Dodatkowa słuchawka do telefonu z
poz. 3) 5)Telefon przewodowy Szczegóły techniczne i ilości opisano w załączniku Nr 3 do SIWZ. Zadanie Nr 2
Przedmiotem zamówienia jest dostawa faksów: 1)Telefax 2)Oryginalne kasety z tonerem czarnym Szczegóły
techniczne i ilości opisano w załączniku Nr 3A do SIWZ. Zadanie Nr 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa
doposażenia centrali telefonicznej: 1)Panel zasilania rezerwowego dla centrali telefonicznej 2)Karta 8
wyposażeń wewnętrznych analogowych do centrali telefonicznej Platan Libra Szczegóły techniczne i ilości
opisano w załączniku Nr 3B do SIWZ. Zadanie Nr 4 Przedmiotem zamówienia jest dostawa radiotelefonów.
Szczegóły techniczne i ilości opisano w załączniku Nr 3C do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.55.21.10-1, 32.55.00.00-3, 30.12.14.10-0, 30.12.51.10-5, 32.55.12.00-2, 32.23.60.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Aparaty telefoniczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Syriana Joanna Fischer, ul. Porębskiego 28/17, 80-180 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10902,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10368,90
Oferta z najniższą ceną: 10368,90 / Oferta z najwyższą ceną: 10990,05
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Faksy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Pro-Hand s.c., ul. Wieczorka 2a/107, 41-200 Sosnowiec, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8769,90
Oferta z najniższą ceną: 8769,90 / Oferta z najwyższą ceną: 10455,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Doposażenie centrali telefonicznej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PPHU AS Pomorzanka, ul. Prusa 7, 83-220 Skórcz, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1713,39
Oferta z najniższą ceną: 1713,39 / Oferta z najwyższą ceną: 1940,94
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Radiotelefony
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PPHU AS Pomorzanka, ul. Prusa 7, 83-220 Skórcz, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1412,04
Oferta z najniższą ceną: 1412,04 / Oferta z najwyższą ceną: 1771,20
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przygotowanie do druku oraz druk wydawnictwa Krakowski Rynek Nieruchomości 2013 w języku angielskim
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Kraków
(małopolskie)
Dostawa oprogramowania i licencji na Informatyczny System Prawa Powszechnego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu komórkom organizacyjnym Centrum Projektów Europejskich oraz zapewnienie...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH