PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa sprzętu laktacyjnego i laboratoryjnego.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera

Data publikacji ogłoszenia:

2015-02-28

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Toruń / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

44000/2015

Opis

Toruń: Dostawa sprzętu laktacyjnego i laboratoryjnego.
Numer ogłoszenia: 44000 - 2015; data zamieszczenia: 27.02.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 12876 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6101510, faks 56 6101682.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu laktacyjnego i laboratoryjnego..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laktacyjnego i laboratoryjnego
1.Butelki jednorazowe z zakrętką, gwint standardowy, kompatybilne z pasteryzatorem mleka kobiecego, model T30 Sterifeed, wykonane z polipropylenu, nie zawierajace Bisphenolu A, skala co 10ml, tłoczona, odporna na ścieranie, muszą posiadać specjalnie przeznaczone miejsce na wpisanie danych osobowych dziecka, daty oraz ilości mleka Dostępność : 80ml - 2400 szt. 150ml - 4800szt.
2.Butelki wielorazowe z autoklawowalna zakrętką, gwint standardowy, kompatybilne z pasteryzatorem mleka kobiecego, model T30 Sterifeed, wykonane z polipropylenu, nie zawierajace Bisphenolu A, skal co 10ml, tłoczona, odporna na ścieranie , dostęność o pojemności 150ml - 240 szt.
3.Zestawy osobiste kompatybilne z laktatorem Symphony jednokrotnego użytku, wykonane z polipropylenu, bez zawartości Bisphenolu A, przeznaczone do użytkowania tylko przez jedna matkę, lejek o średnicy 24mm, pakowane pojedynczo - 10 szt.
4.Jednorazowe pojemniki na siarę z zakrętką, gwint standardowy ,skala co 10ml, tłoczona, odporna na ścieranie, muszą posiadać specjalnie przeznaczone miejsce na wpisanie danych osobowych dziecka, daty oraz ilości mleka, dostępność o pojemności 35ml -200szt.
Zadanie Nr 2
1.Bufor czyszczący, w komplecie 10 tubek do sporządzenia 5 litrów roztworu - 5kpl.
2.Bufor kalibracyjny w komplecie 5 tubek do sporządzenia 0,5 litra roztworu kalibracyjnego - 10kpl.
Zadanie Nr 3
1.Etykierty termo-transferowe do drukarki TLP 2824 o wymiarach 32x20, wytrzymujące temperaturę -40stopni C, odporne na zalania wodą lub lekkimi detergentami - 27000szt.
2.Taśmy żywicze do drukarki TLP 2824 kompatybilne z etykietami drukarki - 10 szt.
Zadanie Nr 4
1.Sterylne plastikowe pipety Pasteura pakowane pojedynczo wyskalowane do 3ml -1200szt...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.57.10-5, 38.43.71.00-8, 30.19.97.60-5, 24.00.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Zadanie Nr 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.02.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Medela Polska Sp. z o. o., ul. Lewinowska 8p, 03-684 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13750,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 15073,02
Oferta z najniższą ceną: 15073,02 / Oferta z najwyższą ceną: 15073,02
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Zadanie Nr 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.02.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DANLAB
Danuta Katryńska, ul. Elewatorska 11/1, 15-620 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8700,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9655,50
Oferta z najniższą ceną: 9655,50 / Oferta z najwyższą ceną: 9655,50
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Zadanie Nr 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.02.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DANLAB
Danuta Katryńska, ul. Elewatorska 11/1, 15-620 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3040,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4083,60
Oferta z najniższą ceną: 4083,60 / Oferta z najwyższą ceną: 4083,60
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Czyszczenie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy na potrzeby funkcjonariuszy / pracowników Izby Celnej w Białymstoku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Białystok
(podlaskie)
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Czerwonak wg części przedmiotu zamówienia: Część I - budowa oświetlenia ul....
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Czerwonak
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH