PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa sprzętu medycznego

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-19

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wałcz / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

233154/2013

Opis

Wałcz: Dostawa sprzętu medycznego
Numer ogłoszenia: 233154 - 2013; data zamieszczenia: 18.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 118650 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 67 2502809, faks 67 2502861.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu medycznego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: zadanie nr 1 - Zestaw do badań wysiłkowych , - zadanie nr 2 - Stanowisko do resuscytacji noworodka , - zadanie nr 3 - Zestaw wiertarek ortopedycznych, - zadanie nr 4 - System do rejestracji ciśnienia tętniczego HOLTERA, - zadanie nr 5 - Myjnia dezynfektor - szt. 2 , - zadanie nr 6 - Stanowisko do pielęgnacji noworodka z wagą , - zadanie nr 7 - Zestaw do spirometrii, CPV - zadanie nr 8 - Wózek do transportu ciężko chorych - szt. 2 ,..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.50.00-3, 33.15.74.00-9, 33.16.22.00-5, 33.00.00.00-1, 33.19.21.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: zadanie nr 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MARGOT MEDICAL Sp.zo.o., ul. Wąwozowa 18, 02-796 Warszawa, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55555,55 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 49500,00
Oferta z najniższą ceną: 49500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 70479,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Zadanie nr 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

UNIMED, ul. Trawnik 26A-28, 85-376 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35185,18 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 32184,00
Oferta z najniższą ceną: 32184,00 / Oferta z najwyższą ceną: 37650,11
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Zadanie nr 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IMS Innovative Medical Solutions Sp.zo.o., ul. Górna Wilda 70/9, 61-564 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 78703,70 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 79920,00
Oferta z najniższą ceną: 79920,00 / Oferta z najwyższą ceną: 79920,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Zadanie nr 4
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

OXFORD POL Sp.zo.o., Plac Zwycięztwa 3, 90-312 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50925,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 65295,00
Oferta z najniższą ceną: 65295,00 / Oferta z najwyższą ceną: 65295,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Zadanie nr 5
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

UNITECHNIKA S.A., ul. Szamotulska 59 b, 60-566 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50925,90 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 46872,00
Oferta z najniższą ceną: 46872,00 / Oferta z najwyższą ceną: 46872,00
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Zadanie nr 6
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

UNIMED, ul. Trawnik 26a-28, 85-376 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13888,88 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 15984,00
Oferta z najniższą ceną: 15984,00 / Oferta z najwyższą ceną: 15984,00
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Zadanie nr 7
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ERES MEDICAL Sp.zo.o., Płouszowice Kol 64B, 21-008 Tomaszowice, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9259,26 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 7948,80
Oferta z najniższą ceną: 7948,80 / Oferta z najwyższą ceną: 12488,00
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Zadanie nr 8
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KONKRET, ul. Dworcowa 15A, 86-200 Chełmno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18518,51 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 21600,00
Oferta z najniższą ceną: 21600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 37800,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przebudowa części budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Wilcza Wola.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Dzikowiec
(inne)
Kursy prawa jazdy prowadzone w ramach Projektu: Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Zielona Góra
(lubuskie)
Konserwacja oraz stały nadzór nad prawidłowością funkcjonowania oprogramowania autorstwa firmy LogicSynergy Sp. z o.o.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Sosnowiec
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH