PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Data publikacji ogłoszenia:

2013-03-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Katowice / śląskie

Numer ogłoszenia

115174/2013

Opis

Katowice: DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Numer ogłoszenia: 115174 - 2013; data zamieszczenia: 22.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 37022 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2591668, faks 032 2591671, 2554633.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Pakiet 1 - Sterylne zestawy do odsysania pola operacyjnego
Pakiet 2 - Stapler jednorazowego użytku do zamykania ran
Pakiet 3 - Przewód do cystoskopu lub resektoskopu podwójny
Pakiet 4 - Narzędzia do noża harmonicznego
Pakiet 5 - Dreny brzuszne, katetery, sondy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Pakiet 1 - Sterylne zestawy do odsysania pola operacyjnego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SKAMEX SP. Z O.O. S.K.A., UL. CZĘSTOCHOWSKA 38/52, 93-121 ŁÓDŹ, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 39600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 74391,00
Oferta z najniższą ceną: 40992,00 / Oferta z najwyższą ceną: 74391,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Pakiet 2 - Stapler jednorazowego użytku do zamykania ran
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

GÓRNOŚLĄSKA CENTRALA ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO ZARYS SP. Z O.O., UL. POD BOREM 18, 41-808 ZABRZE, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2592,00
Oferta z najniższą ceną: 2592,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3060,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Pakiet 3 - Przewód do cystoskopu lub resektoskopu podwójny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO CEZAL S.A. WROCŁAW,, UL. WIDNA 4, 50-543 WROCŁAW, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2196,00
Oferta z najniższą ceną: 2196,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2196,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Pakiet 4 - Narzędzia do noża harmonicznego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

JOHNSON & JOHNSON POLAND SP. Z O.O., UL. IŁŻECKA 24, 02-135 WARSZAWA, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 290640,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 313891,20
Oferta z najniższą ceną: 313891,20 / Oferta z najwyższą ceną: 313891,20
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Pakiet 5 - Dreny brzuszne, katetery, sondy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BALTON SP. Z O.O., UL. NOWY ŚWIAT 7/14, 00-496 WARSZAWA, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 41620,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 45802,80
Oferta z najniższą ceną: 45802,80 / Oferta z najwyższą ceną: 45802,80
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa drobnego asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
Wykonanie remontu dachu budynku nr 12 zlokalizowanego na terenie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku przy ul....
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
Dostawa respiratorów do Ośrodka Domowej Wentylacji Mechanicznej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Chęciny
(świętokrzyskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH