PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku określonego w 16 pakietach ilościowo-wartościowych

Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. dr Ludwika Rydygiera spółka z o.o.

Data publikacji ogłoszenia:

2015-01-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łódź / łódzkie

Numer ogłoszenia

2489/2015

Opis

Łódź: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku określonego w 16 pakietach ilościowo-wartościowych
Numer ogłoszenia: 2489 - 2015; data zamieszczenia: 08.01.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 243465 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. dr Ludwika Rydygiera spółka z o.o., ul. Sterlinga 13, 90-217 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 6335877, faks 42 6335877.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z o.o.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku określonego w 16 pakietach ilościowo-wartościowych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku określonego w 16 pakietach ilościowo-wartościowych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.00-8, 33.14.14.20-0, 33.14.12.20-2, 33.14.16.11-6, 33.14.16.24-0, 33.14.13.20-9, 33.14.12.20-8, 33.14.16.00-6, 33.15.71.10-9, 33.14.13.10-6, 25.22.22.00-5, 33.14.00.00-0, 33.15.71.10-9, 33.14.16.40-8, 17.21.82.00-5, 33.19.90.00-1, 33.14.00.00-3, 33.15.71.00-7, 33.19.80.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 2   Nazwa: Pakiet nr 2 strzykawki, igły, kaniule, przyrządy do przetoczeń
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Aesculap Chifa sp. z o.o, ul. Tysiąclecia 14, Nowy Tomyśl, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 135341,68 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 139722,84
Oferta z najniższą ceną: 139722,84 / Oferta z najwyższą ceną: 139722,84
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Pakiet nr 3 pojemniki plastikowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MAR-FOUR Marian Siekierski, ul. Kilinskiego 185, Łódź, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22634,81 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 23551,40
Oferta z najniższą ceną: 23551,40 / Oferta z najwyższą ceną: 22551,40
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Pakiet nr 4 okularki do fototerapii
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

NZ Techno sp. z o.o, Berneńska 5a, Warszawa, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12129,62 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 12636,00
Oferta z najniższą ceną: 6228,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14580,00
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Pakiet nr 6 czujniki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Aksis Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski spółka jawna, ul. Przyrodników 1C, Gdańska, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6590,74 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5184,00
Oferta z najniższą ceną: 5184,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5184,00
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Pakiet nr 7 podkłady, fartuchy, maski
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MERCANT so. z o.o, ul. Obywatelska 152, Łódź, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21175,92 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 21257,00
Oferta z najniższą ceną: 18743,40 / Oferta z najwyższą ceną: 21257,00
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Pakiet nr 8 szczoteczki cytologiczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Rovers Polska sp. z o.o, ul. Stołeczna 10, Piaseczno, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6592,59 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6740,00
Oferta z najniższą ceną: 6550,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6740,00
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: Pakiet nr 9 silikonowe rurki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

VYGON Polska sp. z o.o, ul. Francuska 39/6, Warszawa, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2325,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1944,00
Oferta z najniższą ceną: 1944,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1944,00
Waluta: PLN.Część NR: 10   Nazwa: Pakiet nr 10 baseny, miski nerkowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rowlam s.c., ul. Przybrzeżna 17, kalisz, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2960,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1501,20
Oferta z najniższą ceną: 1501,20 / Oferta z najwyższą ceną: 2006,00
Waluta: PLN.Część NR: 11   Nazwa: Pakiet nr 11 probówki, szkiełka
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MAR -FOUR Marian Siekierski, ul. kilińskiego 185, Łódź, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5288,07 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5691,72
Oferta z najniższą ceną: 5691,72 / Oferta z najwyższą ceną: 5691,72
Waluta: PLN.Część NR: 12   Nazwa: Pakiet nr 12 ostrza (żyletki) do golarek
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SKAMEX sp. z o.o, ul. Częstochowska 38/152, Łódź, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7624,53 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 7695,00
Oferta z najniższą ceną: 7695,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7695,00
Waluta: PLN.Część NR: 13   Nazwa: Pakiet nr 13podkłady higieniczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MERCANT sp. z o.o, ul. Obywatelska 152, Łódź, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10550,74 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10335,60
Oferta z najniższą ceną: 10335,60 / Oferta z najwyższą ceną: 12334,60
Waluta: PLN.Część NR: 14   Nazwa: Pakiet nr 14 sprzęt do endoskopii
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Beryl MED Ltd, 1 ST Floor 26 Fouberts Place, Londyn, kraj/woj. Zjednoczone Królestwo.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26781,48 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 26892,00
Oferta z najniższą ceną: 26892,00 / Oferta z najwyższą ceną: 26892,00
Waluta: PLN.Część NR: 15   Nazwa: Pakiet nr 15dreny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MEDIM sp. z o.o, ul. Puławska 45B, Piaseczno, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 61310,46 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 63141,12
Oferta z najniższą ceną: 63141,12 / Oferta z najwyższą ceną: 63141,12
Waluta: PLN.Część NR: 16   Nazwa: Pakiet nr 16 papier rejestracyjny do EKG
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

R-Med Centrum Zaopatrzenia Medycznego, ul. Dąbrowska 2a, Konstantynów Łódzki, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 826,94 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 193,50
Oferta z najniższą ceną: 193,50 / Oferta z najwyższą ceną: 193,50
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Świadczenie usług rozliczeń i sprawozdawczości w projekcie Implementacja i rozwój systemu informacyjnego PSZ
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu, zamówienia na dostawy, licytacja elektroniczna
Krzeszowice
(małopolskie)
Dostawa oleju opałowego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Lubraniec
(kujawsko-pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH