PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 6 pakietach

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku

Data publikacji ogłoszenia:

2013-02-16

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Pasłęk / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

24217/2013

Opis

Pasłęk: dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 6 pakietach
Numer ogłoszenia: 24217 - 2013; data zamieszczenia: 15.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 16403 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku, ul. Kopernika 24A, 14-400 Pasłęk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 055 2491500, faks 055 2491500.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 6 pakietach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 6 pakietach.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.12.00-2, 33.14.13.10-6, 31.71.11.40-6, 33.14.12.20-8, 33.14.14.20-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego CENTROWET-CEZAL Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 158659,62 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 169836,44
Oferta z najniższą ceną: 169836,44 / Oferta z najwyższą ceną: 169836,44
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BERYL-MED, 1st Floor, 26 Fouberts Place, London, kraj/woj. Zjednoczone Królestwo.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11625,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 13266,72
Oferta z najniższą ceną: 13266,72 / Oferta z najwyższą ceną: 13266,72
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BERYL -Med, 1st Floor, 26 Fouberts Place, London, kraj/woj. Zjednoczone Królestwo.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2729,86 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2089,80
Oferta z najniższą ceną: 2089,80 / Oferta z najwyższą ceną: 2089,80
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Bio Lead-Lok B Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 22, 05-420 Józefów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5729,26 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6407,60
Oferta z najniższą ceną: 6407,60 / Oferta z najwyższą ceną: 6407,60
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 37450,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 43829,20
Oferta z najniższą ceną: 43829,20 / Oferta z najwyższą ceną: 43829,20
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Usługi ekspozycji reklamy zewnętrznej na potrzeby promocji 7. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia Część 1...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Ownice i Siłownia zewnętrzna w parku w Słońsku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Słońsk
(lubuskie)
usługa przeprowadzenia dla 10 osób profesjonalnego kursu zawodowego (CPV 80530000-8) Tokarz - Frezer - obróbka metali metodą...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH