PARTNERZY PORTALU
KOMUNIKAT

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dofinansowanego przez Województwo Kujawsko Pomorskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób...

Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.


DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA

2014-05-15

RODZAJ OGŁOSZENIA

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

DANE PODSTAWOWE

  • Lokalizacja: Ciechocinek / kujawsko-pomorskie

  • Numer ogłoszenia: 161968/2014

OPIS

Ciechocinek: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dofinansowanego przez Województwo Kujawsko Pomorskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( PEFRON ) projektu pn.: Rozwój rehabilitacji usprawniająco - rekreacyjnej osób niepełnosprawnych w Przedsiębiorstwie Uzdrowisko Ciechocinek S. A. w 23 zadaniach - CPV - 33155000-5
Numer ogłoszenia: 161968 - 2014; data zamieszczenia: 14.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 92838 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A., ul. Kościuszki 10, 87-720 Ciechocinek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2836078, faks 054 2836295.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Akcyjna z 100% udziałem w kap. zakładowym Jednostki Samorządu Terytorialnego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dofinansowanego przez Województwo Kujawsko Pomorskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( PEFRON ) projektu pn.: Rozwój rehabilitacji usprawniająco - rekreacyjnej osób niepełnosprawnych w Przedsiębiorstwie Uzdrowisko Ciechocinek S. A. w 23 zadaniach - CPV - 33155000-5.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dofinansowanego przez Województwo Kujawsko Pomorskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( PEFRON ) projektu pn.: Rozwój rehabilitacji usprawniająco - rekreacyjnej osób niepełnosprawnych w Przedsiębiorstwie Uzdrowisko Ciechocinek S. A. w 23 zadaniach - CPV - 33155000-5
Zadanie nr 1 - Dostawa aparatów do elektroterapii - ETIUS - lub równoważny
Zadanie nr 2 - Dostawa aparatu do terapii ultradźwiękowej - SONICATOR S7402 -lub równoważny
Zadanie nr 3 - Dostawa urządzenia krioterapeutycznego KRIOPOL R wer.2 21 (TR-21) - lub równoważny
Zadanie nr 4 - Dostawa bieżni rehabilitacyjnej - Bieżnia KETTLER TRACK EXPERIENCE 7885-6000 - lub równoważny
Zadanie nr 5 - Dostawa ekopompy aquavibron (urządzenie do masażu) + masażer - lub równoważny
Zadanie nr 6 - Dostawa zestawu Redcord Wokstation Professional dla 2 aparatów - lub równoważny
Zadanie nr 7 - Dostawa krzeseł Prestige Reh - lub równoważny
Zadanie nr 8 - Dostawa lamp sollux - Solmed UNO - lub równoważny
Zadanie nr 9 - Dostawa automatycznego skanera laserowego Odys - CTL 2386 - lub równoważny
Zadanie nr 10 - Dostawa mankietów (spodni) do masażu uciskowego BOA Max 2 - po dwa mankiety 12 komorowe ręka i noga
Zadanie nr 11 - Dostawa rowerów rehabilitacyjnych - MONARK Rower treningowy Cardio Care 827E - lub równoważny
Zadanie nr 12 - Dostawa saturatora do zabiegów kwasowęglówki mokrej - kpl (wydajność 50l min, jednoczesne napełnianie minimum 3 wanien) - lub równoważny
Zadanie nr 13 - Dostawa siłowni z możliwością wykonywania ćwiczeń dla 4 osób jednocześnie - Atlas Master Sport Mega Fintess - lub równoważny
Zadanie nr 14 - Dostawa stepperów treningowych z kolumną Dynamic 208 Horizon - lub równoważny
Zadanie nr 15 - Dostawa stołów masażysty - stół stacjonarny masażysty SM-J+ kółka jezdne, wieszak na ręczniki, łamane leżysko, rama sterująca do stołów z elektryczną zmianą wysokości - lub równoważny
Zadanie nr 16 - Dostawa TERAPUS 2 Scan power (laser skanujący)+ sondy punktowe 2szt (św. czerwone 650nm 80mW, św. podczerwone 810nm 250mW), okulary ochronne 2szt., aplikator światłowodowy, stolik TRIPLO - lub równoważny
Zadanie nr 17 - Dostawa rowerów treningowych Monark 915E - lub równoważny
Zadanie nr 18 - Dostawa urządzenia WIOŚLARZ OLIMP G046 - lub równoważny
Zadanie nr 19 - Dostawa polaryzatorów BIO-V2
Zadanie nr 20 - Dostawa statywów polaryzatorów BIO-V2
Zadanie nr 21 - Dostawa WKS wirówek do stóp i podudzi - lub równoważny
Zadanie nr 22 - Dostawa aparatu do EKG z zasilaniem sieciowym - Elektrokardiograf AsCARD GREY 7 V.202 - lub równoważny
Zadanie nr 23 - Dostawa kardiomonitora - Contec CMS-7000 - lub równoważny.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.50.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Zadanie nr 1 - Dostawa aparatów do elektroterapii - ETIUS - lub równoważny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PHU TECHNOMEX Sp. z o. o., ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9878,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6107,12
Oferta z najniższą ceną: 6107,12 / Oferta z najwyższą ceną: 9740,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Zadanie nr 2 - Dostawa aparatu do terapii ultradźwiękowej - SONICATOR S7402 - lub równoważny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PHU TECHNOMEX Sp. z o. o., ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5060,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3950,00
Oferta z najniższą ceną: 3950,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3950,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Zadanie nr 3 - Dostawa urządzenia krioterapeutycznego KRIOPOL R wer.2 21 (TR-21) - lub równoważny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KRIOMEDPOL Sp. z o. o., Warszawska 272, 05-082 Stare Babice, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15939,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9960,00
Oferta z najniższą ceną: 9960,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12960,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Zadanie nr 4 - Dostawa bieżni rehabilitacyjnej - Bieżnia KETTLER TRACK EXPERIENCE 7885-6000 - lub równoważny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

RONOMED Sp. Jawna Michał Nowak, Mariusz Romian, ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10295,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6138,21
Oferta z najniższą ceną: 6138,21 / Oferta z najwyższą ceną: 7300,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Zadanie nr 5 - Dostawa ekopompy aquavibron (urządzenie do masażu) + masażer - lub równoważny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PHU TECHNOMEX Sp. z o. o., ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5764,81 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4357,96
Oferta z najniższą ceną: 4357,96 / Oferta z najwyższą ceną: 4537,04
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Zadanie nr 6 - Dostawa zestawu Redcord Wokstation Professional dla 2 aparatów - lub równoważny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PHU TECHNOMEX Sp. z o. o., ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14768,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9646,38
Oferta z najniższą ceną: 9646,38 / Oferta z najwyższą ceną: 14814,81
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Zadanie nr 7 - Dostawa krzeseł Prestige Reh - lub równoważny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

HAS - MED s. c. Marcin Waluś, Grzegorz Ślusarczyk, ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko - Biała, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3894,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2570,00
Oferta z najniższą ceną: 2570,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2806,00
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Zadanie nr 8 - Dostawa lamp sollux - Solmed UNO - lub równoważny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MEDEN - INMED Sp. z o. o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5891,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3888,88
Oferta z najniższą ceną: 3888,88 / Oferta z najwyższą ceną: 3888,88
Waluta: PLN.Część NR: 11   Nazwa: Zadanie nr 11 - Dostawa rowerów rehabilitacyjnych - MONARK Rower treningowy Cardio Care 827E - lub równoważny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PHU TECHNOMEX Sp. z o. o., ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19360,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 15312,00
Oferta z najniższą ceną: 15312,00 / Oferta z najwyższą ceną: 15480,00
Waluta: PLN.Część NR: 12   Nazwa: Zadanie nr 12 - Dostawa saturatora do zabiegów kwasowęglówki mokrej - kpl (wydajność 50l/min,
jednoczesne napełnianie minimum 3 wanien) - lub równoważny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PHU TECHNOMEX Sp. z o. o., ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12833,34 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8633,34
Oferta z najniższą ceną: 8633,34 / Oferta z najwyższą ceną: 8633,34
Waluta: PLN.Część NR: 13   Nazwa: Zadanie nr 13 - Dostawa siłowni z możliwością wykonywania ćwiczeń dla 4 osób jednocześnie - Atlas Master Sport Mega Fintess - lub równoważny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MEDEIR Przemysław Fila, ul. Lipowa 17/4, 65-028 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10598,70 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9500,00
Oferta z najniższą ceną: 9500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10500,00
Waluta: PLN.Część NR: 14   Nazwa: Zadanie nr 14 - Dostawa stepperów treningowych z kolumną Dynamic 208 Horizon - lub równoważny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PHU TECHNOMEX Sp. z o. o., ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5970,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3980,01
Oferta z najniższą ceną: 3980,01 / Oferta z najwyższą ceną: 3980,01
Waluta: PLN.Część NR: 15   Nazwa: Zadanie nr 15 - Dostawa stołów masażysty - stół stacjonarny masażysty SM-J+ kółka jezdne, wieszak na ręczniki, łamane leżysko, rama sterująca do stołów z elektryczną zmianą wysokości - lub równoważny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

RONOMED Sp. Jawna Michał Nowak, Mariusz Romian, ul. Przyjażni 25/1U, 53-030 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 13425,93
Oferta z najniższą ceną: 13425,93 / Oferta z najwyższą ceną: 14700,00
Waluta: PLN.Część NR: 16   Nazwa: Zadanie nr 16 - Dostawa TERAPUS 2 Scan power (laser skanujący)+ sondy punktowe 2szt (św. czerwone 650nm 80mW, św. podczerwone 810nm 250mW), okulary ochronne 2szt., aplikator światłowodowy, stolik TRIPLO - lub równoważny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MEDEN - INMED Sp. z o. o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12874,06 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11759,26
Oferta z najniższą ceną: 11759,26 / Oferta z najwyższą ceną: 13000,00
Waluta: PLN.Część NR: 17   Nazwa: Zadanie nr 17 - Dostawa rowerów treningowych Monark 915E - lub równoważny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PHU TECHNOMEX Sp. z o. o., ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22096,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9396,00
Oferta z najniższą ceną: 9396,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9510,00
Waluta: PLN.Część NR: 18   Nazwa: Zadanie nr 18 - Dostawa urządzenia WIOŚLARZ OLIMP G046 - lub równoważny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MEDEIR Przemysław Fila, ul. Lipowa 17/4, 65-028 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7684,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8000,00
Oferta z najniższą ceną: 8000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9100,00
Waluta: PLN.Część NR: 21   Nazwa: Zadanie nr 21 - Dostawa WKS wirówek do stóp i podudzi - lub równoważny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MEDEN - INMED Sp. z o. o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17028,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 13148,14
Oferta z najniższą ceną: 13148,14 / Oferta z najwyższą ceną: 13148,14
Waluta: PLN.
źródło: komunikaty.pl

WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW

WNP - Portal gospodarczy

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!