PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

DOSTAWA SPRZĘTU WSPOMAGAJĄCEGO ORGANIZACJĘ WYSTAW EKSPONATÓW MUZEALNYCH (Zadanie 4/2012)

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Data publikacji ogłoszenia:

2012-08-05

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Komorniki / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

169391/2012

Opis

Komorniki: DOSTAWA SPRZĘTU WSPOMAGAJĄCEGO ORGANIZACJĘ WYSTAW EKSPONATÓW MUZEALNYCH (Zadanie 4/2012)
Numer ogłoszenia: 169391 - 2012; data zamieszczenia: 04.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 154095 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki, woj. wielkopolskie, tel. 061 8107629, faks 061 8107642.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA SPRZĘTU WSPOMAGAJĄCEGO ORGANIZACJĘ WYSTAW EKSPONATÓW MUZEALNYCH (Zadanie 4/2012).
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: DOSTAWA SPRZĘTU WSPOMAGAJĄCEGO ORGANIZACJĘ WYSTAW EKSPONATÓW MUZEALNYCH (Zadanie 4/2012), w tym: ZESTAW 1- DOSTAWA SPRZĘTU (nie później niż do dnia 20 sierpnia 2012): - Ramka cyfrowa LCD 42 szt. 3, - Monitor LCD 42 szt. 2, - Odtwarzacz sieciowy Full HD szt. 2, - Wózek do monitorów 22-60 z uchwytem szt. 5. ZESTAW 2 - DOSTAWA SPRZĘTU (nie później niż do dnia 20 sierpnia 2012): - Ramka cyfrowa LCD 32 szt. 1, - Ramka cyfrowa LCD 15 szt. 10, - Ramka cyfrowa LCD 46 szt. 2, - Zestaw głośnikowy szt. 2. ZESTAW 3 - DOSTAWA SPRZĘTU (nie później niż do dnia 30 września 2012): - Monitor LCD 42 szt. 1. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości i zakresu zamówienia zawarte w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.00.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.08.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SOLIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. 1 Maja 13, Starachowice, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 59088,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 56753,36
Oferta z najniższą ceną: 56753,36 / Oferta z najwyższą ceną: 82168,6
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości
Ruchomości, oferty biznesowe, maszyny, urządzenia, przetarg
Płock
(mazowieckie)
Modernizacja sieci SN i nN Rogóźno 2, 3 oraz budowa linii kablowej nN oświetlenia drogowego w m. Rogóźno i Rogóźno Kolonia.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Zamość
(lubelskie)
Usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów kuchennych dla Jednostki Wojskowej 3378 Drawsko Pomorskie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Oleszno
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH