PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa środków czystości, akcesoriów do sprzątania oraz worków foliowych na odpady komunalne i medyczne dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ. (...

Szpital Czerniakowski S.P.Z.O.Z.

Data publikacji ogłoszenia:

2014-05-15

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

161956/2014

Opis

Warszawa: Dostawa środków czystości, akcesoriów do sprzątania oraz worków foliowych na odpady komunalne i medyczne dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ.
( nr sprawy 17/2014)
Numer ogłoszenia: 161956 - 2014; data zamieszczenia: 14.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 76850 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Czerniakowski S.P.Z.O.Z., ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 3186000, faks 22 3186300, 318 63 41.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków czystości, akcesoriów do sprzątania oraz worków foliowych na odpady komunalne i medyczne dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ.
( nr sprawy 17/2014).
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa środków czystości, akcesoriów do sprzątania oraz worków foliowych na odpady komunalne i medyczne dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ.
( nr sprawy 17/2014).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0, 39.22.41.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 2   Nazwa: Pakiet nr 2 - Akcesoria do sprzątania
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Admor Jerzy Moryto, ul. Wierzbicka 48-50, 26-600 Radom, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3127,05
Oferta z najniższą ceną: 3127,05 / Oferta z najwyższą ceną: 4253,97
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Pakiet nr 3 - Worki foliowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Helplast S.C Joanna Hadasik, Małgorzata Helbig, Powstańców Śląskich 11, 43-190 Mikołów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 125000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 74870,10
Oferta z najniższą ceną: 74870,10 / Oferta z najwyższą ceną: 78750,26
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
dostawa dializatorów, przewodów i igieł dla potrzeb Stacji Dializ Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Starachowice
(świętokrzyskie)
Budowa wodociągu wraz z przyłączami wodociągowymi w ul. Orzeskiej w Łaziskach Górnych na odcinku od Placu Ratuszowego 1a do...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Łaziska Górne
(śląskie)
Usługa transportu kompostu dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o. o.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Starogard Gdański
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH