PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa środków czystości dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza

Data publikacji ogłoszenia:

2014-11-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wrocław / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

244389/2014

Opis

Wrocław: Dostawa środków czystości dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Numer ogłoszenia: 244389 - 2014; data zamieszczenia: 25.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 306100 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza, ul. Warszawska 2, 52-114 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3428631, faks 071 3465172.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków czystości dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa środków czystości z podziałem na 4 zadania; Zadanie nr 1 środki czystości, Zadanie nr 2 ręczniki jednorazowe i papier toaletowy,czyściwo, Zadanie nr 3 Worki foliowe, Zadanie nr 4 środki profesjonalne...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0, 33.76.00.00-5, 18.93.00.00-7, 39.83.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 2   Nazwa: Ręczniki jednorazowe, papier toaletowy, czyściwo.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Flesz Sp. z o.o., ul. Cieślewskich 25F, 03-017 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 82164,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 92660,33
Oferta z najniższą ceną: 92660,33 / Oferta z najwyższą ceną: 140564,79
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Worki foliowe.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firmą Produkcyjno- Usługowo-Handlową Mieczysław Kruszelnicki, ul. Chorwacka 45, 51-107 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 82260,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 109100,00
Oferta z najniższą ceną: 109100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 140350,77
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Drzązgowo, gmina Kostrzyn
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Poznań
(wielkopolskie)
Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie centrum wsi Studzienice
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kaliska
(pomorskie)
Remont dachu budynku mieszkalnego w Świętoszowie, przy ul. Szkolnej 22.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Zielona Góra
(lubuskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH