PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa środków czystości z podziałem na 13 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/55/2011

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi

Data publikacji ogłoszenia:

2011-11-01

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łódź / łódzkie

Numer ogłoszenia

284935/2011

Opis

Łódź: Dostawa środków czystości z podziałem na 13 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/55/2011
Numer ogłoszenia: 284935 - 2011; data zamieszczenia: 31.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 255971 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, ul. Wólczańska 191/195, 90-531 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6371322, faks 042 6371322.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków czystości z podziałem na 13 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/55/2011.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:
Sukcesywne dostawy z podziałem na 13 pakietów wyszczególnionych poniżej:

Pakiet nr Opis przedmiotu zamówienia
I Profesjonalne produkty przeznaczone do utrzymania kompleksowej higieny
II Ściereczki, nakładki, stelaże, kleje, wiadra
III Artykuły gospodarcze
IV Środki czystości
V Wanienki do dezynfekcji
VI Pojemniki plastikowe
VII Podajniki i dozowniki
VIII Prześcieradła i czyściwo - artykuły gospodarcze
IX Artykuły gospodarcze- płynne
X Czajniki elektryczne
XI artykuły gospodarcze
XII artykuły gospodarcze
XIII artykuły gospodarcze
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z szacunkowymi ilościami zawierają załącznik nr 2 - 14 do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.83.00.00-9, 19.52.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Pakiet I -Profesjonalne produkty przeznaczone do utrzymania kompleksowej higieny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MEDI-SEPT Sp. z o. o., ul. Konopnica 158c, 21-030 Motycz, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 44032,10 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 45528,76
Oferta z najniższą ceną: 45528,76 / Oferta z najwyższą ceną: 51546,59
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Pakiet II - Ściereczki, nakładki, stelaże, kleje, wiadra
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MEDI-SEPT Sp. z o.o., ul.Konopnica 158c, 21-030 Motycz, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22175,90 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8747,52
Oferta z najniższą ceną: 8747,52 / Oferta z najwyższą ceną: 23826,33
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Pakiet III - Artykuły gospodarcze
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Handlowe ADMOR Jerzy Moryto, ul. Wierzbicka 58 m 1, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32607,15 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11449,89
Oferta z najniższą ceną: 11449,89 / Oferta z najwyższą ceną: 11449,89
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Pakiet IV - Środki czystości
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Handlowe ADMOR Jerzy Moryto, ul.Wierzbicka 58 m 1, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22045,09 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6515,00
Oferta z najniższą ceną: 6515,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9197,25
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Pakiet V - Wanienki do dezynfekcji
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Schulke Polska Sp. z o. o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4410,06 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3680,16
Oferta z najniższą ceną: 3680,16 / Oferta z najwyższą ceną: 7440,27
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Pakiet VII - Podajniki i dozowniki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Daunpol Sp. z o. o., ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15192,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10993,74
Oferta z najniższą ceną: 10993,74 / Oferta z najwyższą ceną: 13407,00
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Pakiet VIII - Prześcieradła i czyściwo - artykuły gospodarcze
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Dabex Grupa Pragma Sp. z o. o., ul.Czarnohucka, 42-600 Tarnowskie Góry, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13089,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 14737,25
Oferta z najniższą ceną: 14737,25 / Oferta z najwyższą ceną: 15318,42
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Pakiet IX -Artykuły gospodarcze- płynne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Daunpol Sp. z o. o., ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5552,40 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5446,44
Oferta z najniższą ceną: 5446,44 / Oferta z najwyższą ceną: 7601,40
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: Pakiet X - Czajniki elektryczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Handlowe ADMOR Jerzy Moryto, ul.Wierzbicka 58 m 1, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1796,70 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1442,42
Oferta z najniższą ceną: 1442,42 / Oferta z najwyższą ceną: 1442,42
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Budowa bieżni lekkoaltetycznej na stadionie miejskim w Piasecznie przy ul. 1 Maja 16
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Piaseczno
(mazowieckie)
ZP/GiK/03/DZ/2014
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYKONANIE USŁUG SERWISOWYCH DLA CENTRUM PERSONALIZACJI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ - 3 ZADANIA
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH