PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.

Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza

Data publikacji ogłoszenia:

2014-08-16

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wrocław / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

176581/2014

Opis

Wrocław: Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.
Numer ogłoszenia: 176581 - 2014; data zamieszczenia: 15.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 131435 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza, ul. Warszawska 2, 52-114 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3428631, faks 071 3465172.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu w podziale na 32 zadania.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8, 33.71.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Dezynfekcja rąk
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Schulke Polska Sp. z o.o., Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 43020,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 47628,00
Oferta z najniższą ceną: 47628,00 / Oferta z najwyższą ceną: 47628,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Dezynfekcja rąk
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Medilab Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1915,20 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2523,96
Oferta z najniższą ceną: 2523,96 / Oferta z najwyższą ceną: 4346,82
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Dezynfekcja rąk
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Schulke Polska Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 48708,00
Oferta z najniższą ceną: 48708,00 / Oferta z najwyższą ceną: 48708,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Dezynfekcja skóry i błon śluzowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Schulke Polska Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1989,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3504,38
Oferta z najniższą ceną: 3504,38 / Oferta z najwyższą ceną: 3504,38
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Dezynfekcja skóry i błon śluzowych.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Schulke Polska Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7011,90 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 12497,59
Oferta z najniższą ceną: 12497,59 / Oferta z najwyższą ceną: 12497,59
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Dezynfekcja skóry i błon śluzowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Schulke Polska Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1104,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 862,62
Oferta z najniższą ceną: 862,62 / Oferta z najwyższą ceną: 862,62
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Dezynfekcja skóry i błon śluzowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Schulke Polska Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10857,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11725,56
Oferta z najniższą ceną: 11725,56 / Oferta z najwyższą ceną: 11725,56
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Dezynfekcja skóry i błon śluzowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Schulke Polska Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7760,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8380,80
Oferta z najniższą ceną: 8380,80 / Oferta z najwyższą ceną: 8380,80
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: Dezynfekcja skóry i błon śluzowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Schulke Polska Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2166,72 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2265,07
Oferta z najniższą ceną: 2265,07 / Oferta z najwyższą ceną: 2265,07
Waluta: PLN.Część NR: 10   Nazwa: Dezynfekcja skóry i błon śluzowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Schulke Polska Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 240,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 249,44
Oferta z najniższą ceną: 249,44 / Oferta z najwyższą ceną: 249,44
Waluta: PLN.Część NR: 11   Nazwa: Dezynfekcja skóry i błon śluzowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Schulke Polska Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3724,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4580,52
Oferta z najniższą ceną: 4580,52 / Oferta z najwyższą ceną: 4580,52
Waluta: PLN.Część NR: 12   Nazwa: Dezynfekcja skóry i błon śluzowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Schulke Polska Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1062,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1146,96
Oferta z najniższą ceną: 1146,96 / Oferta z najwyższą ceną: 1146,96
Waluta: PLN.Część NR: 13   Nazwa: Dezynfekcja skóry i błon śluzowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Schulke Polska Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5022,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4921,56
Oferta z najniższą ceną: 4921,56 / Oferta z najwyższą ceną: 4921,56
Waluta: PLN.Część NR: 14   Nazwa: Dezynfekcja skóry i błon śluzowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Schulke Polska Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 240,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 226,80
Oferta z najniższą ceną: 226,80 / Oferta z najwyższą ceną: 226,80
Waluta: PLN.Część NR: 15   Nazwa: Dezynfekcja skóry i błon śluzowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Schulke Polska Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1074,20 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2360,12
Oferta z najniższą ceną: 2360,12 / Oferta z najwyższą ceną: 2360,12
Waluta: PLN.Część NR: 17   Nazwa: Dezynfekcja powierzchni małych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

CZM Cezal S.A. Wrocław, ul. Widna 4, 50-543 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8892,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 7076,16
Oferta z najniższą ceną: 7076,16 / Oferta z najwyższą ceną: 7076,16
Waluta: PLN.Część NR: 18   Nazwa: Dezynfekcja powierzchni małych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Schulke Polska Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2880,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2468,88
Oferta z najniższą ceną: 2468,88 / Oferta z najwyższą ceną: 2468,88
Waluta: PLN.Część NR: 19   Nazwa: Dezynfekcja powierzchni małych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Euro Trade Technology Sp. z o.o., ul. Jana Styki 8, 64-920 Piła, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2940,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2963,52
Oferta z najniższą ceną: 2963,52 / Oferta z najwyższą ceną: 2963,52
Waluta: PLN.Część NR: 20   Nazwa: Dezynfekcja powierzchni małych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Medilab Firma Wytwórczo-Usługowa sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1496,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2395,98
Oferta z najniższą ceną: 2395,98 / Oferta z najwyższą ceną: 2395,98
Waluta: PLN.Część NR: 21   Nazwa: Dezynfekcja powierzchni małych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

CZM Cezal S.A. Wrocław, ul. Widna 4, 50-543 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17119,90 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 18917,82
Oferta z najniższą ceną: 18917,82 / Oferta z najwyższą ceną: 65888,64
Waluta: PLN.Część NR: 22   Nazwa: Dezynfekcja dużych powierzchni
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

CZM Cezal S.A. Wrocław, ul. Widna 4, 50-543 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6554,43 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5961,08
Oferta z najniższą ceną: 5961,08 / Oferta z najwyższą ceną: 14066,46
Waluta: PLN.Część NR: 23   Nazwa: Dezynfekcja dużych powierzchni
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Medilab Firma Wytwórczo-Usługowa sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 512,64 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 874,80
Oferta z najniższą ceną: 874,80 / Oferta z najwyższą ceną: 874,80
Waluta: PLN.Część NR: 24   Nazwa: Dezynfekcja dużych powierzchni
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

CZM Cezal S.A. Wrocław, ul. Widna 4, 50-543 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3737,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3996,40
Oferta z najniższą ceną: 3996,40 / Oferta z najwyższą ceną: 3447,36
Waluta: PLN.Część NR: 25   Nazwa: Dezynfekcja dużych powierzchni
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Medilab Firma Wytwórczo-Usługowa sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2268,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2592,00
Oferta z najniższą ceną: 2592,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2592,00
Waluta: PLN.Część NR: 26   Nazwa: Dezynfekcja dużych powierzchni
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Falco-Medic, ul. Składowa 7, 15-399 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27750,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 28728,00
Oferta z najniższą ceną: 28728,00 / Oferta z najwyższą ceną: 55404,00
Waluta: PLN.Część NR: 27   Nazwa: Dezynfekcja narzędzi
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Falco-Medic, ul. Składowa 7, 15-399 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1860,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2509,00
Oferta z najniższą ceną: 2509,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2509,00
Waluta: PLN.Część NR: 28   Nazwa: Dezynfekcja narzędzi
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Medilab Firma Wytwórczo-Usługowa sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9350,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4599,88
Oferta z najniższą ceną: 4599,88 / Oferta z najwyższą ceną: 6701,40
Waluta: PLN.Część NR: 29   Nazwa: Dezynfekcja narzędzi
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Medilab Firma Wytwórczo-Usługowa sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5280,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5832,00
Oferta z najniższą ceną: 5832,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5832,00
Waluta: PLN.Część NR: 31   Nazwa: Dezynfekcja narzędzi
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Medilab Firma Wytwórczo-Usługowa sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 840,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2400,84
Oferta z najniższą ceną: 2400,84 / Oferta z najwyższą ceną: 2400,84
Waluta: PLN.Część NR: 32   Nazwa: Dezynfekcja narzędzi
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Medilab Firma Wytwórczo-Usługowa sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 840,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 40,00
Oferta z najniższą ceną: 42,12 / Oferta z najwyższą ceną: 42,12
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Nieruchomości, budynki inne, przetarg
Laski
(wielkopolskie)
Dostawa tablic rejestracyjnych i ich wtórników wraz z nieodpłatnym udostępnieniem oprogramowania umożliwiającego elektroniczną...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Lubin
(dolnośląskie)
Nieruchomośc zabudowana, Katowice
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH