PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

dostawa stołu operacyjnego z wyposażeniem chirurgicznym i anestezjologicznym, nr sprawy Pn-134/14/AR

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-12-30

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

264893/2014

Opis

Warszawa: dostawa stołu operacyjnego z wyposażeniem chirurgicznym i anestezjologicznym, nr sprawy Pn-134/14/AR
Numer ogłoszenia: 264893 - 2014; data zamieszczenia: 29.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 211301 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 570 94 63, faks 22 570 94 63.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut Badawczy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa stołu operacyjnego z wyposażeniem chirurgicznym i anestezjologicznym, nr sprawy Pn-134/14/AR.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa stołu operacyjnego z wyposażeniem chirurgicznym i anestezjologicznym, nr sprawy Pn-134/14/AR.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.22.30-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: dostawa stołu operacyjnego z wyposażeniem chirurgicznym i anestezjologicznym
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

FAMED Żywiec Sp. z o.o., ul. Fabryczna 1, 34-300 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 166185,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 109998,00
Oferta z najniższą ceną: 109998,00 / Oferta z najwyższą ceną: 176439,60
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Warszawa
(mazowieckie)
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Budynku Dyrekcji - Administracji Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Cieszyn
(śląskie)
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu I i II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH