PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa sukcesywna w miarę potrzeb odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego do 30.06.2012 r.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Data publikacji ogłoszenia:

2012-04-05

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Rzeszów / podkarpackie

Numer ogłoszenia

77701/2012

Opis

Rzeszów: Dostawa sukcesywna w miarę potrzeb odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego do 30.06.2012 r.
Numer ogłoszenia: 77701 - 2012; data zamieszczenia: 04.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 59345 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 8651250, 8653636, 8653535, faks 17 8651075, 865383.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sukcesywna w miarę potrzeb odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego do 30.06.2012 r..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa sukcesywna w miarę potrzeb odczynników chemicznych do 30.06.2012 r.
;
Dostawa sukcesywna w miarę potrzeb szkła laboratoryjnego oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego do 30.06.2012 r..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.79.30.00-5, 33.69.63.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Dostawa sukcesywna w miarę potrzeb odczynników chemicznych do 30.06.2012 r.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Element Urszula Bryja, Prof L. Chmaja 4, Rzeszów, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 284552,85 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 337638,22
Oferta z najniższą ceną: 337638,22 / Oferta z najwyższą ceną: 337638,22
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Dostawa sukcesywna w miarę potrzeb szkła laboratoryjnego oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego do 30.06.2012 r.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALCHEM Grupa sp. z o.o. o/Rzeszów, Boya Żeleńskiego 25b, 35-959 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81300,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 94503,00
Oferta z najniższą ceną: 94503,00 / Oferta z najwyższą ceną: 94503,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
BUDOWA ZADASZENIA TRYBUN NA STADIONIE MIEJSKIM W BYTOWIE.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Bytów
(pomorskie)
Modernizacja (Remont) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gminie Zawoja.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Zawoja
(małopolskie)
Obwieszczenie o pierwszej licytacji.
Nieruchomości, budynki mieszkalne, licytacja
Wrocław
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH