PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa sukcesywna zestawów do oznaczania poziomu hormonów w osoczu krwi i homogenatach tkanek świń oraz sprzedaż wraz z dostawą wzorców...

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-04-13

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Olsztyn / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

55449/2013

Opis

Olsztyn: Dostawa sukcesywna zestawów do oznaczania poziomu hormonów w osoczu krwi i homogenatach tkanek świń oraz sprzedaż wraz z dostawą wzorców mikotoksyn dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Numer ogłoszenia: 55449 - 2013; data zamieszczenia: 12.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 39437 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5233420, faks (089) 5233278.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sukcesywna zestawów do oznaczania poziomu hormonów w osoczu krwi i homogenatach tkanek świń oraz sprzedaż wraz z dostawą wzorców mikotoksyn dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa sukcesywna zestawów do oznaczania poziomu hormonów w osoczu krwi i homogenatach tkanek świń oraz sprzedaż wraz z dostawą wzorców mikotoksyn dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Zestawy do oznaczania poziomu hormonów w osoczu krwi i homogenatach tkanek świń.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BIOMIBO Boguś Mieczysława, Warszawa, 04-872 ul. Strzygłowska 15, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 21719,51
Oferta z najniższą ceną: 21719,51 / Oferta z najwyższą ceną: 25395,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Zestawy do oznaczania poziomu hormonów w osoczu krwi i homogenatach
tkanek świń.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BIOMIBO Boguś Mieczysława, ul. Strzygłowska 15, 04-872 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 33880,00
Oferta z najniższą ceną: 33880,00 / Oferta z najwyższą ceną: 40180,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawy cukru, dżemów, marmolady
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Ostrołęka
(mazowieckie)
Holowanie(przewóz) i przechowywanie pojazdów samochodowych i ich części
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ZAJĘCIA REHABILITACYJNO - TERAPEUTYCZNE DO PLACÓWEK POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Sędziszów Małopolski
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH