PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa systemu do elektrokardiograficznej próby wysiłkowej wraz z urządzeniami dodatkowymi.

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Data publikacji ogłoszenia:

2014-02-13

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Pabianice / łódzkie

Numer ogłoszenia

48934/2014

Opis

Pabianice: Dostawa systemu do elektrokardiograficznej próby wysiłkowej wraz z urządzeniami dodatkowymi.
Numer ogłoszenia: 48934 - 2014; data zamieszczenia: 12.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 467672 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie, tel. 42 22 53 500, faks 42 21 49 299.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o. o..
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa systemu do elektrokardiograficznej próby wysiłkowej wraz z urządzeniami dodatkowymi..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do elektrokardiograficznej próby wysiłkowej wraz z urządzeniami dodatkowymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ - zestawienie parametrów techniczno - użytkowych..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.41.10-9, 33.12.32.10-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Miro Sp. z o. o., ul. Floriańska 6 lok. 9, 03 - 707 Warszawa, ul. Floriańska 6 lok. 9, 03-707 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 82994,57 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 105000,00
Oferta z najniższą ceną: 105000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 105000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Ogłoszenie o zamiarze wydzierżawienia nieruchomości położonej w obrębie Szczuczyn, gmina Szamotuły
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Poznań
(wielkopolskie)
Remont wiejskiej świetlicy w Honiatynie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Dołhobyczów
(lubelskie)
P/2/2012 REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Opole
(opolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH