PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa systemu do rejestracji i analizy ruchu człowieka oraz dostawa zestawu kamer cyfrowych i rozbudowa systemu do analizy ruchu. Oznaczenie...

Politechnika Śląska

Data publikacji ogłoszenia:

2012-01-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gliwice / śląskie

Numer ogłoszenia

7431/2012

Opis

Gliwice: Dostawa systemu do rejestracji i analizy ruchu człowieka oraz dostawa zestawu kamer cyfrowych i rozbudowa systemu do analizy ruchu. Oznaczenie sprawy: OZ/D/338/TB/11.
Numer ogłoszenia: 7431 - 2012; data zamieszczenia: 09.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 334417 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. (032) 237 13 34, 2371335, faks 0322371334, 2372255, 2372660.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa systemu do rejestracji i analizy ruchu człowieka oraz dostawa zestawu kamer cyfrowych i rozbudowa systemu do analizy ruchu. Oznaczenie sprawy: OZ/D/338/TB/11..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń dla Politechniki Śląskiej w podziale na 2 zadania: Zadanie 1 - System do rejestracji i analizy ruchu człowieka (CPV: 33.12.00.00-7 systemy rejestrujące i urządzenia badawcze), (CPV: 38.65.16.00-9 Kamery cyfrowe), Zadanie 2 -Zestaw kamer cyfrowych i rozbudowa systemu do analizy ruchu (CPV: 38.65.16.00-9 Kamery cyfrowe). 2. Termin realizacji: zadanie 1 - do 12 tygodni (84 dni) od dnia podpisania umowy, zadanie 2- do 12 tygodni (84 dni) od dnia podpisania umowy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.00.00-7, 38.65.16.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: System do rejestracji i analizy ruchu człowieka
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.01.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

EC Test Systems Sp. z o.o., ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81300,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 98848,50
Oferta z najniższą ceną: 98848,50 / Oferta z najwyższą ceną: 98848,50
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Zestaw kamer cyfrowych i rozbudowa systemu do analiy ruchu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.01.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

EC Test Systems Sp. z o.o., ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28455,30 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 34993,50
Oferta z najniższą ceną: 34993,50 / Oferta z najwyższą ceną: 34993,50
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Skórzec.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Skórzec
(mazowieckie)
wykonanie prac porządkowych na obiektach mostowych w roku 2012 zlokalizowanych na terenie administrowanym przez Rejon Dróg...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu MMA na gorąco na drogach wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Koszalin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH