PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

DOSTAWA SZWÓW CHIRURGICZNYCH USK/DZP/PN-99/2014

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego

Data publikacji ogłoszenia:

2014-10-14

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wrocław / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

338556/2014

Opis

Wrocław: DOSTAWA SZWÓW CHIRURGICZNYCH USK/DZP/PN-99/2014
Numer ogłoszenia: 338556 - 2014; data zamieszczenia: 13.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 252404 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 733 11 40, faks 071 733 11 49.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA SZWÓW CHIRURGICZNYCH USK/DZP/PN-99/2014.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: DOSTAWA SZWÓW CHIRURGICZNYCH USK/DZP/PN-99/2014.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Pakiet nr 1 pozycja 02
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo YAVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 225,36 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 243,36
Oferta z najniższą ceną: 243,36 / Oferta z najwyższą ceną: 480,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Pakiet nr 1 pozycja 08
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo YAVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 994,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 994,80
Oferta z najniższą ceną: 994,80 / Oferta z najwyższą ceną: 1957,20
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Pakiet nr 2 pozycja 01
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, UL. POD BOREM 18, 41-808 ZABRZE, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2030,40 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2030,40
Oferta z najniższą ceną: 2030,40 / Oferta z najwyższą ceną: 5245,20
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Pakiet nr 2 pozycja 06
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, UL. POD BOREM 18, 41-808 ZABRZE, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 498,24 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 396,00
Oferta z najniższą ceną: 396,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1010,16
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Pakiet nr 3 pozycja 20
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, UL. POD BOREM 18, 41-808 ZABRZE, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4280,64 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4351,20
Oferta z najniższą ceną: 4351,20 / Oferta z najwyższą ceną: 16487,52
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Pakiet nr 3 pozycja 21
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, UL. POD BOREM 18, 41-808 ZABRZE, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2596,56 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2678,40
Oferta z najniższą ceną: 2678,40 / Oferta z najwyższą ceną: 11182,32
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Pakiet nr 3 pozycja 34
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, UL. POD BOREM 18, 41-808 ZABRZE, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2070,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2154,00
Oferta z najniższą ceną: 2154,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7794,00
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Pakiet nr 4 pozycja 11
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo YAVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 301,68 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 314,64
Oferta z najniższą ceną: 314,64 / Oferta z najwyższą ceną: 314,64
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: Pakiet nr 5 pozycja 01
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3690,36 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4331,88
Oferta z najniższą ceną: 4331,88 / Oferta z najwyższą ceną: 5145,12
Waluta: PLN.Część NR: 10   Nazwa: Pakiet nr 5 pozycja 02
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1607,04 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2069,28
Oferta z najniższą ceną: 2069,28 / Oferta z najwyższą ceną: 2589,12
Waluta: PLN.Część NR: 11   Nazwa: Pakiet nr 6 pozycja 03
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, UL. POD BOREM 18, 41-808 ZABRZE, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2105,33 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 681,12
Oferta z najniższą ceną: 681,12 / Oferta z najwyższą ceną: 1137,60
Waluta: PLN.Część NR: 12   Nazwa: Pakiet nr 7 pozycja 02
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Covidien Polska Sp. z o.o.,, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 WARSZAWA, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6370,56 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6370,56
Oferta z najniższą ceną: 6370,56 / Oferta z najwyższą ceną: 6370,56
Waluta: PLN.Część NR: 13   Nazwa: Pakiet nr 8 pozycja 01
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo YAVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 608,40 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 660,60
Oferta z najniższą ceną: 660,60 / Oferta z najwyższą ceną: 921,60
Waluta: PLN.Część NR: 14   Nazwa: Pakiet nr 9 pozycja 13
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Fundacja 2M - MATERIA MEDICA, FUNDACJA NA RZECZ DOBRA PACJENTA, Ul. Sudecka 133, 53-128 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 480,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 510,00
Oferta z najniższą ceną: 510,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1515,00
Waluta: PLN.Część NR: 15   Nazwa: Pakiet nr 10 pozycja 04
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Fundacja 2M-MATERIA MEDICA FUNDACJA NA RZECZ DOBRA PACJENTA, Ul. Sudecka 133, 53-128 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3951,36 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 428,40
Oferta z najniższą ceną: 428,40 / Oferta z najwyższą ceną: 3729,60
Waluta: PLN.Część NR: 16   Nazwa: Pakiet nr 10 pozycja 06
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo YAVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 634,44 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 924,14
Oferta z najniższą ceną: 924,14 / Oferta z najwyższą ceną: 2315,40
Waluta: PLN.Część NR: 17   Nazwa: Pakiet nr 10 pozycja 08
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21490,56 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 20404,80
Oferta z najniższą ceną: 20404,80 / Oferta z najwyższą ceną: 28847,52
Waluta: PLN.Część NR: 18   Nazwa: Pakiet nr 10 pozycja 12
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo YAVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 455,04 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 455,04
Oferta z najniższą ceną: 455,04 / Oferta z najwyższą ceną: 960,48
Waluta: PLN.Część NR: 19   Nazwa: Pakiet nr 10 pozycja 13
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo YAVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 515,16 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 560,52
Oferta z najniższą ceną: 560,52 / Oferta z najwyższą ceną: 1442,28
Waluta: PLN.Część NR: 20   Nazwa: Pakiet nr 10 pozycja 15
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo YAVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2081,16 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2147,04
Oferta z najniższą ceną: 2147,04 / Oferta z najwyższą ceną: 3034,80
Waluta: PLN.Część NR: 21   Nazwa: Pakiet nr 10 pozycja 17
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Covidien Polska Sp. z o.o.,, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 WARSZAWA, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25944,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 23484,00
Oferta z najniższą ceną: 23484,00 / Oferta z najwyższą ceną: 36036,00
Waluta: PLN.Część NR: 22   Nazwa: Pakiet nr 10 pozycja 25
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo YAVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1719,36 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1692,00
Oferta z najniższą ceną: 1692,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1742,40
Waluta: PLN.Część NR: 23   Nazwa: Pakiet nr 10 pozycja 26
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo YAVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8664,48 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1488,96
Oferta z najniższą ceną: 1488,96 / Oferta z najwyższą ceną: 9092,16
Waluta: PLN.Część NR: 24   Nazwa: Pakiet nr 12 pozycja 01
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4140,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4140,00
Oferta z najniższą ceną: 4140,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4140,00
Waluta: PLN.Część NR: 25   Nazwa: Pakiet nr 12 pozycja 02
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2763,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2763,00
Oferta z najniższą ceną: 2763,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2763,00
Waluta: PLN.Część NR: 26   Nazwa: Pakiet nr 12 pozycja 03
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10551,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10551,00
Oferta z najniższą ceną: 10551,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10551,00
Waluta: PLN.Część NR: 27   Nazwa: Pakiet nr 12 pozycja 04
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2898,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2898,00
Oferta z najniższą ceną: 2898,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2898,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Postępowanie przetargowe na najem pomieszczeń
Nieruchomości, lokale, przetarg
Chęciny
(świętokrzyskie)
dostawa wraz z instalacją dwóch projektorów multimedialnych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Pensjonat 5 Dębów położony w Międzyzdrojach na sprzedaż
Nieruchomości, budynki inne, inne
Międzyzdroje
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH