PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa taśm do drukarek liniowych Tally Mannesmann do siedziby Zamawiajacego.

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Data publikacji ogłoszenia:

2014-02-06

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

22999/2014

Opis

Warszawa: Dostawa taśm do drukarek liniowych Tally Mannesmann do siedziby Zamawiajacego.
Numer ogłoszenia: 22999 - 2014; data zamieszczenia: 05.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 15622 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6028470, 8257349, faks 22 6028470, 8257349.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Organ podległy Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa taśm do drukarek liniowych Tally Mannesmann do siedziby Zamawiajacego..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa taśm do drukarek liniowych Tally Mannesmann do siedziby Zamawiajacego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje sie w rozdziale V SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.23.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PROPRINTEKS Spółka z o. o., ul. Lasek Brzozowy nr 5 lok. U2, 02-796 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8861,79 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10563,24
Oferta z najniższą ceną: 10563,24 / Oferta z najwyższą ceną: 14750,16
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Kruszyna, Barcino i Bronowo w 2014 roku.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kępice
(pomorskie)
Dostawa urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych oraz ich części
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Rozbudowane urządzenie pomiarowe łączące funkcje oscyloskopu MSO (Mixed Signal Oscilloscope) oraz Analizatora Spektrum w jednej...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708

POLECAMY W SERWISACH