PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

DOSTAWA TONERÓW, CARTRIDG`Y DO DRUKAREK ORAZ SPRZĘTU BIUROWEGO

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza

Data publikacji ogłoszenia:

2012-08-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Choroszcz / podlaskie

Numer ogłoszenia

292594/2012

Opis

Choroszcz: DOSTAWA TONERÓW, CARTRIDG`Y DO DRUKAREK ORAZ SPRZĘTU BIUROWEGO
Numer ogłoszenia: 292594 - 2012; data zamieszczenia: 08.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 205342 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza, pl. dr Zygmunta Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz, woj. podlaskie, tel. 085 7191091 w. 404, faks 085 7191405.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA TONERÓW, CARTRIDG`Y DO DRUKAREK ORAZ SPRZĘTU BIUROWEGO.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych i nieużywanych tonerów, cartridg`y do drukarek oraz sprzętu biurowego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.00-2, 30.19.14.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: TONERY, CARTRIDG`E DO DRUKAREK
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

CARTRIDGE CONTROL Sp. z o.o., ul. Zagórska 186, 25-346 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27657,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 20142,48
Oferta z najniższą ceną: 20142,48 / Oferta z najwyższą ceną: 33962,76
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: SPRZĘT BIUROWY
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

NEW-TECHNOLOGY POLAND - BIAŁYSTOK Sp. z o.o., ul. Krakowska 17, 15-875 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 750,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1094,70
Oferta z najniższą ceną: 1094,70 / Oferta z najwyższą ceną: 1094,70
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Montaż stałych urządzeń gaśniczych mgłowych oraz wymiana pokrycia z gontów w zabytkowej cerkwi p.w. św. Paraskewy w Radrużu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Lubaczów
(podkarpackie)
Dostawa masy na zimno wraz z wyładunkiem i zakup masy na gorąco z prawem opcji
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWY - RĘKAWICE MEDYCZNE, ANESTEZJOLOGIA
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Milicz
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH