PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

DOSTAWA URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH DO OKŁADEK AKT SĄDOWYCH WRAZ Z MATERIAŁAMI EKSPLOATACYJNYMI NA POTRZEBY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SĄDOWNICTWA...

Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej

Data publikacji ogłoszenia:

2013-04-17

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia

149346/2013

Opis

Kraków: DOSTAWA URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH DO OKŁADEK AKT SĄDOWYCH WRAZ Z MATERIAŁAMI EKSPLOATACYJNYMI NA POTRZEBY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SĄDOWNICTWA POWSZECHNEGO OBSZARU APELACJI KRAKOWSKIEJ
Numer ogłoszenia: 149346 - 2013; data zamieszczenia: 16.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 97414 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej, Ul. Mogilska 40/14, 31-546 Kraków, woj. małopolskie, tel. 728 585 179, faks 12 4175665.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH DO OKŁADEK AKT SĄDOWYCH WRAZ Z MATERIAŁAMI EKSPLOATACYJNYMI NA POTRZEBY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SĄDOWNICTWA POWSZECHNEGO OBSZARU APELACJI KRAKOWSKIEJ.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych i sprawnych technicznie urządzeń drukujących przeznaczonych do drukowania na okładkach akt sądowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi do każdego urządzenia, na rzecz jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego obszaru apelacji krakowskiej, których wykaz stanowi załącznik nr 6 do SIWZ oraz zapewnienie usług gwarancyjnych. 1)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 2)Wykaz lokalizacji dostaw przedmiotu zamówienia wraz ilościami przypisanymi do poszczególnych lokalizacji zawarty został w załączniku nr 6 do SIWZ 3)Urządzenia drukujące wykorzystywane będą przede wszystkim do drukowania na okładkach do akt sądowych o następujących wymiarach: wys. 33 cm x szer. 54 cm po rozłożeniu (pośrodku 3 bigi w odległości 2,5 cm od siebie. 3 bigi główne, pierwsza karta teczki o wymiarze: szer. 26 cm szer. X 33 cm wys., druga karta teczki o wym.: szer. 28 cm x 33 cm wys. - odległości między bigami wchodzą w podany rozmiar okładki). Drukowanie odbywa się na okładce w postaci rozłożonej. 4)Wykonawca w ramach zamówienia dostarczy 118 sztuk urządzeń drukujących wraz z kompletem materiałów eksploatacyjnych do każdego urządzenia, pozwalającym wydrukować co najmniej 1000 stron w czarno białym kolorze (liczone przy zaczernieniu 5%), w ilościach i do lokalizacji wskazanych w załączniku nr 6 do SIWZ - Wykaz lokalizacji dostaw. 5)Okres gwarancji udzielonej na dostarczone urządzenia wynosi 36 miesięcy. Okres gwarancji udzielonej na dostarczone materiały eksploatacyjne wynosi 12 miesięcy od daty dostawy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.21.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MAXTO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Reduta 5, 31-421 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 160471,87 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 108855,00
Oferta z najniższą ceną: 108855,00 / Oferta z najwyższą ceną: 137592,72
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wykonanie remontów w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynieryjnych w ciągach dróg krajowych (z wyłączeniem A4)...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Opole
(opolskie)
Przetarg na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem byłego internatu położonej w Mrzeżynie
Nieruchomości, budynki inne, przetarg
Mrzeżyno
(zachodniopomorskie)
Usługa cateringu na kursy w ramach projektu: Kompetentne wsparcie- kursy doskonalące dla pracowników oświaty
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Lublin
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH