PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa urządzeń i materiałów eksploatacyjnych elektrycznych Część I - Dostawa materiałów instalacyjnych na rejony Zakładu Część II - Dostawa...

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Data publikacji ogłoszenia:

2011-12-16

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Bytom / śląskie

Numer ogłoszenia

427874/2011

Opis

Bytom: Dostawa urządzeń i materiałów eksploatacyjnych elektrycznych Część I - Dostawa materiałów instalacyjnych na rejony Zakładu Część II - Dostawa urządzeń pomiarowych elektrycznych na rejony Zakładu Część III - Dostawa urządzeń elektromechanicznych oraz sprzętu dielektrycznego
Numer ogłoszenia: 427874 - 2011; data zamieszczenia: 15.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 319982 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, woj. śląskie, tel. 032 3513300, 3513301, 3513364, faks 032 3513309, -10, 3513369.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń i materiałów eksploatacyjnych elektrycznych Część I - Dostawa materiałów instalacyjnych na rejony Zakładu Część II - Dostawa urządzeń pomiarowych elektrycznych na rejony Zakładu Część III - Dostawa urządzeń elektromechanicznych oraz sprzętu dielektrycznego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa urządzeń i materiałów eksploatacyjnych elektrycznych Część I - Dostawa materiałów instalacyjnych na rejony Zakładu Część II - Dostawa urządzeń pomiarowych elektrycznych na rejony Zakładu Część III - Dostawa urządzeń elektromechanicznych oraz sprzętu dielektrycznego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.20.00.00-8, 38.55.20.00-9, 31.72.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Część I - Dostawa materiałów instalacyjnych na rejony Zakładu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo EL 12 Sp. z o.o., ul. Św. Anny 5, 45-117 Opole, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 87472,28 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 138675,37
Oferta z najniższą ceną: 138675,37 / Oferta z najwyższą ceną: 138675,37
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Część II - Dostawa urządzeń pomiarowych elektrycznych na rejony Zakładu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo EL 12 Sp. z o.o., ul. Św. Anny 5, 45-117 Opole, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55495,23 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 68529,35
Oferta z najniższą ceną: 68529,35 / Oferta z najwyższą ceną: 68529,35
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Część III - Dostawa urządzeń elektromechanicznych oraz sprzętu dielektrycznego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Grodno S.A., ul. Kwiatowa 14, 05-126 Nieporęt, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 91947,09 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 105587,50
Oferta z najniższą ceną: 105587,50 / Oferta z najwyższą ceną: 105587,50
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawy cukru, dżemów, marmolady
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Ostrołęka
(mazowieckie)
Holowanie(przewóz) i przechowywanie pojazdów samochodowych i ich części
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ZAJĘCIA REHABILITACYJNO - TERAPEUTYCZNE DO PLACÓWEK POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Sędziszów Małopolski
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH