PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem. Oznaczenie sprawy OZ/D/66/DM/14

Politechnika Śląska

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-12

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gliwice / śląskie

Numer ogłoszenia

151019/2014

Opis

Gliwice: Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem. Oznaczenie sprawy OZ/D/66/DM/14
Numer ogłoszenia: 151019 - 2014; data zamieszczenia: 11.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 114453 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 32 2371334, 2371335, 2371171, faks 32 2371171, 2372194.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem. Oznaczenie sprawy OZ/D/66/DM/14.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych dla klimatyzowania sześciu pomieszczeń Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej. 2. CPV: 39.71.72.00-3 Urządzenia klimatyzacyjne. 3. Termin realizacji: do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.72.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

EKO-KLIMAT Automatyka Jerzy Paliczka, Adrian Paliczka, Karol Paliczka Spółka Jawna, ul. Tarnogórska 75/3, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 75067,91 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 58917,00
Oferta z najniższą ceną: 56881,35 / Oferta z najwyższą ceną: 96323,45
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zadanie I: Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych do wykonywania badań koagulologicznych wraz z dzierżawą...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Lublin
(lubelskie)
Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Morzyczyn
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Morzyczyn
(zachodniopomorskie)
Usługi w zakresie wsparcia dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu POKL.9.1.2 pod nazwą: Lepsze perspektywy - program...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Jastrząb
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH