PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Data publikacji ogłoszenia:

2012-01-18

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Katowice / śląskie

Numer ogłoszenia

15726/2012

Opis

Katowice: Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Numer ogłoszenia: 15726 - 2012; data zamieszczenia: 17.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 366060 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2083547, faks 032 2083568.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia nalezy przygotować zgodnie ze Specyfikacja asortymentowo-cenową stanowiąca załacznik nr 2.1-2.8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Specyfikacja techniczną stanowiącą załacznik nr 3.1-3.8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamóweinia. Zamawiający podzielił przedmiot zamówiena na 8 pakietów..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.18.22.00-1, 33.12.32.10-3, 33.12.30.00-8, 38.00.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Czasowy stymulator dwujamowy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MEDTRONIC POLAND Sp. z o. o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12037,03 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11800,00
Oferta z najniższą ceną: 11800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11800,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Elementy zestawu do badań narządów izolowanych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

WITKO Sp. z o. o., Al. Piłsudzkiego 143, 92-332 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19065,04 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 23564,10
Oferta z najniższą ceną: 23564,10 / Oferta z najwyższą ceną: 23564,10
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Kapilaroskop z systemem akwizycji, archiwizacji i analizy obrazów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BOB Technika Światłowodowa Stanisław Borkowski, ul. Kolejowa 14, Łomianki, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36341,46 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 33800,00
Oferta z najniższą ceną: 33800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 33800,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Nasadka do systemu do utrwalania preparatów w niskich temperaturach
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

LABSOFT Krzysztof Herman, ul. Bażancia 45A, 02-892 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26016,26 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 25600,00
Oferta z najniższą ceną: 25600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 25600,00
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Rejestrator holterowski zdarzeniowy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Handlowo-Usługowa JURAMED, ul. Sławkowska 13/16, 32-300 Olkusz, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7555,55 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8200,00
Oferta z najniższą ceną: 8200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12980,00
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Wytrząsarkla sitowa z zestawem SIT
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

HORNIK OHG, Aleksander Fleming strasse 38, D-51643 Gummersbach, kraj/woj. Niemcy.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17481,48 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 14220,68
Oferta z najniższą ceną: 14220,68 / Oferta z najwyższą ceną: 14220,68
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawy cukru, dżemów, marmolady
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Ostrołęka
(mazowieckie)
Holowanie(przewóz) i przechowywanie pojazdów samochodowych i ich części
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ZAJĘCIA REHABILITACYJNO - TERAPEUTYCZNE DO PLACÓWEK POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Sędziszów Małopolski
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH