PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa urządzeń medycznych oraz materiałów eksploatacyjnych - nr sprawy: EA-4-2015

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

Data publikacji ogłoszenia:

2015-03-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Świdnica / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

66482/2015

Opis

Świdnica: Dostawa urządzeń medycznych oraz materiałów eksploatacyjnych - nr sprawy: EA-4-2015
Numer ogłoszenia: 66482 - 2015; data zamieszczenia: 25.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 27866 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie, tel. 074 8517400, faks 074 8517437.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń medycznych oraz materiałów eksploatacyjnych - nr sprawy: EA-4-2015.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych oraz materiałów eksploatacyjnych wg 3 pakietów, zgodnie z ilościami i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 5 do niniejszej specyfikacji - Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: pakiet nr 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Timko sp. z o.o., ul. Syrokomli 30, 03-335 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 280000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 310600,00
Oferta z najniższą ceną: 307272,79 / Oferta z najwyższą ceną: 310600,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: pakiet nr 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Healthcare Marketing Services sp. z o.o., ul. Stanisława Augusta 73m16, 03-846 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 67000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 70000,00
Oferta z najniższą ceną: 70000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 70000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą w celu świadczenia usług przewozowych w krajowym transporcie drogowym. Znak...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Rzeszów
(podkarpackie)
Świadczenie usług specjalisty ds. zamówień publicznych w ramach projektu : Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Tuchów
(małopolskie)
zakup usługi gastronomicznej, hotelarskiej i konferencyjnej w związku z realizacją projektu Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH