PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa urządzeń sieciowych oraz elementów pasywnych do Urzędu Miejskiego w Koszalinie Zad.1 Dostawa urządzeń sieciowych Zad.2 Dostawa elementów...

Gmina Miasto Koszalin

Data publikacji ogłoszenia:

2013-12-07

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Koszalin / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

504388/2013

Opis

Koszalin: Dostawa urządzeń sieciowych oraz elementów pasywnych do Urzędu Miejskiego w Koszalinie Zad.1 Dostawa urządzeń sieciowych Zad.2 Dostawa elementów pasywnych
Numer ogłoszenia: 504388 - 2013; data zamieszczenia: 06.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 479552 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3488600, faks 094 3488625.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń sieciowych oraz elementów pasywnych do Urzędu Miejskiego w Koszalinie Zad.1 Dostawa urządzeń sieciowych Zad.2 Dostawa elementów pasywnych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa urządzeń sieciowych oraz elementów pasywnych do Urzędu Miejskiego w Koszalinie Zad.1 Dostawa urządzeń sieciowych Zad.2 Dostawa elementów pasywnych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.42.10.00-0, 32.42.20.00-7, 32.42.30.00-4, 32.42.40.00-1, 32.42.90.00-6, 32.42.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Dostawa urządzeń sieciowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

COMP S.A., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 89159,30 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 99997,77
Oferta z najniższą ceną: 99997,77 / Oferta z najwyższą ceną: 99997,77
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego.
Nieruchomości, mieszkania, licytacja
Trzebnica
(dolnośląskie)
Ogłoszenie Wójta Gminy Narewka w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Narewka
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Narewka
(podlaskie)
Dostawa lamp i filtrów do projektorów multimedialnych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH