PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa w roku 2014 oleju napędowego do pojazdów będących własnością Urzędu Gminy Nowy Duninów

Gmina Nowy Duninów

Data publikacji ogłoszenia:

2014-01-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Nowy Duninów / mazowieckie

Numer ogłoszenia

4534/2014

Opis

Nowy Duninów: Dostawa w roku 2014 oleju napędowego do pojazdów będących własnością Urzędu Gminy Nowy Duninów
Numer ogłoszenia: 4534 - 2014; data zamieszczenia: 07.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 497374 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowy Duninów, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów, woj. mazowieckie, tel. 024 2610236, faks 024 2610236.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa w roku 2014 oleju napędowego do pojazdów będących własnością Urzędu Gminy Nowy Duninów.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje realizację zadania p. n. Dostawa w roku 2014 oleju napędowego do pojazdów będących własnością Urzędu Gminy Nowy Duninów. Dostawy będą realizowane do pojazdów znajdujących się w miejscowości Nowy Duninów, Dzierzązna oraz Lipianki. Tankowanie będzie odbywało się w Nowym Duninowie. Jednorazowa dostawa w ilości przeciętnie 100 - 200 litrów. Przewidywana całkowita ilość dostawy oleju napędowego ok. 20 000 l. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczonego oleju napędowego maksymalnie o 20%. Dostarczany Zamawiającemu olej napędowy musi spełniać wymagania normy PN-EN 590:2009 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.
Szczegółowe postanowienia przyszłej umowy określone są w pkt. XVII SIWZ oraz załącznik nr 5 do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

VIKTORIA Sp. z o. o., ul. Włocławska 7, 09-505 Nowy Duninów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 112464,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 115200,00
Oferta z najniższą ceną: 115200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 115200,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Konserwacja cieków istotnych dla rolnictwa i melioracji podstawowych Zadanie XV gm. Górowo Iławeckie, Bisztynek, Bartoszyce,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
Roboty budowlane wykończeniowe części piętra budynku remizy OSP w Łostówce w ramach programu Małopolskie Remizy
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Mszana Dolna
(małopolskie)
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2013/2014
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Piaseczno
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH