PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa warzyw i owoców do stołówki Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim w II kwartale 2013 roku

Miejski Zespół Gospodarczo-Administracyjny

Data publikacji ogłoszenia:

2013-03-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Międzyrzec Podlaski / lubelskie

Numer ogłoszenia

92978/2013

Opis

Międzyrzec Podlaski: Dostawa warzyw i owoców do stołówki Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim w II kwartale 2013 roku
Numer ogłoszenia: 92978 - 2013; data zamieszczenia: 07.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 60862 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zespół Gospodarczo-Administracyjny, ul. Warszawska 37, 21-560 Międzyrzec Podlaski, woj. lubelskie, tel. 0-83 371 23 34, faks 0-83 371 23 30.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa warzyw i owoców do stołówki Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim w II kwartale 2013 roku.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa warzyw i owoców do stołówki Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim ul. Leśna 2 w II kwartale 2013 roku. Szczegółowy opis wielkości zamówienia zamieszczony jest w załączniku nr 1 do SIWZ....
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.00.00-0, 03.20.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MILO Wojdakowski Robert i Joanna Sp.j., ul. Al. Jana Pawła II 194, 21-500 Biała Podlaska, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 44581,54 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 47845,97
Oferta z najniższą ceną: 47845,97 / Oferta z najwyższą ceną: 58101,77
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Aranżacja pomieszczenia o funkcji coworkingowej z częścią wystawienniczo-ekspozycyjną oraz relaksacyjną w budynku Kieleckiego...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kielce
(świętokrzyskie)
Wykonywanie pogwarancyjnych Usług serwisowych w tym napraw Sprzętu biurowego będącego na wyposażeniu Wielkopolskiego Oddziału...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
Dostawa dwóch nowych samochodów wraz z pakietem ubezpieczeń dla SP ZOZ MSW w Szczecinie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH