PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa warzyw konserwowych

Wyższa Szkoła Policji

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Szczytno / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

104187/2013

Opis

Numer ogłoszenia: 104187 - 2013; data zamieszczenia: 07.06.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 104135 - 2013 data 07.06.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wyższa Szkoła Policji, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 6215281, 6215155, fax. 089 6215354,6215095.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.3).
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. W związku z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w nw. przypadkach: 1) dokonywania zmian ilościowych towaru przez Zamawiającego pod warunkiem nieprzekroczenia kwoty brutto złożonej oferty oraz pod warunkiem występowania wskazanego produktu w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, 2) zaprzestania produkcji danego towaru, lub zmiany jego gramatury. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy towaru zastępczego takiej samej jakości oraz zbliżonej gramaturze podanej w przedmiocie zamówienia. Cena towaru zastępczego nie może być wyższa niż cena ofertowa, 3) urzędowej zmiany podatku VAT. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności..


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Kowale...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kowale Oleckie
(warmińsko-mazurskie)
ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej ZOZ MSWiA w Katowicach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla jednostek Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (oznaczenie...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Lublin
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH