PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa węgla do Sekcji Przewozów, Eksploatacji i Utrzymania Taboru w Częstochowie.

"Przewozy Regionalne" sp. z o.o., Łódzki Zakład Przewozów Regionalnych

Data publikacji ogłoszenia:

2013-01-24

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łódź / łódzkie

Numer ogłoszenia

12275/2013

Opis

Łódź: Dostawa węgla do Sekcji Przewozów, Eksploatacji i Utrzymania Taboru w Częstochowie.
Numer ogłoszenia: 12275 - 2013; data zamieszczenia: 23.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 259835 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o., Łódzki Zakład Przewozów Regionalnych, ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 722 356 299, faks 42 663 43 51.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Transport kolejowy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa węgla do Sekcji Przewozów, Eksploatacji i Utrzymania Taboru w Częstochowie..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa węgla typu orzech I o granulacji 60mm i więcej w wielkości 170 ton..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Dostawa węgla do Sekcji Przewozów, Eksploatacji i Utrzymania Taboru w Częstochowie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

RID Radosław Kapiczyński, Daniel Kapiczyński Spółka Jawna., Ul. Kiełczygłowska 26B, 98-170 Widawa, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 136000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 86608,20
Oferta z najniższą ceną: 86608,20 / Oferta z najwyższą ceną: 96808,20
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wykonanie usługi drukarskiej dla Instytutu Muzyki Wydziału Wychowania Artystycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Częstochowa
(śląskie)
Coaching
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Ostróda
(warmińsko-mazurskie)
Roboty konserwacyjne ogólnobudowlane wykonywane w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Elbląg
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH