PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa węgla kamiennego dla Szkół Podstawowych w Gminie Puńsk

Szkoła Podstawowa w Puńsku

Data publikacji ogłoszenia:

2012-01-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Puńsk / podlaskie

Numer ogłoszenia

8211/2012

Opis

Puńsk: Dostawa węgla kamiennego dla Szkół Podstawowych w Gminie Puńsk
Numer ogłoszenia: 8211 - 2012; data zamieszczenia: 10.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 427970 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa w Puńsku, ul. 11 Marca 16, 16-515 Puńsk, woj. podlaskie, tel. 87 5161013, faks 87 5161013.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa węgla kamiennego dla Szkół Podstawowych w Gminie Puńsk.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa węgla kamiennego dla Szkół Podstawowych w Gminie Puńsk - asortyment kostka - gatunek I węgiel kamienny o wartości kalorycznej 25.000 - 27.000 KJ/kg w ilości 479 ton - kostka.
1.Szkoła Podstawowa w Puńsku - 400 ton,
2.Szkoła Podstawowa w Nowinikach - 39 t,
3.Szkoła Podstawowa w Przystawańcach - 40 t
Razem: 479 ton

Węgiel do Szkoły Podstawowej w Nowinikach i Przystawańcach musi być dostarczony samochodem o ładowności do 7 ton..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.13.18.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.01.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Handlu Opału Fabian Suchocki, ul. Klasztorna 7, 16-400 Suwałki, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 257031,40 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 243782,26
Oferta z najniższą ceną: 243782,26 / Oferta z najwyższą ceną: 243782,26
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg nieograniczony jest organizacja 2 wyjazdów krajowych w roku akademickim 2012/2013 na potrzeby projektów: Energetyka...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
Naprawa, metodą bezwykopową, kanalizacji deszczowej dn 800mm w ul. Gospodarczej w Katowicach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Zielona Góra
(lubuskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH