PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

dostawa wózka jezdniowego podnośnikowego.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "RADKOM" Sp. z o.o.

Data publikacji ogłoszenia:

2014-12-02

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Radom / mazowieckie

Numer ogłoszenia

248577/2014

Opis

Radom: dostawa wózka jezdniowego podnośnikowego.
Numer ogłoszenia: 248577 - 2014; data zamieszczenia: 01.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 231821 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "RADKOM" Sp. z o.o., ul. Witosa 76, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 48 384 76 06, faks 48 3847606 wew. 17, 48 3847607.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa wózka jezdniowego podnośnikowego..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa nowego wózka jezdniowego podnośnikowego według wymagań określonych w SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.25.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SOBOL-agro Sp.z.o.o., ul.Bracka 11, 97-300 Piotrków Trybunlski, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 551500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 662355,00
Oferta z najniższą ceną: 662355,00 / Oferta z najwyższą ceną: 662355,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zakup trenażera pożarowego - palące się schody
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Sieradz
(łódzkie)
Dostawa znaków drogowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wołomin
(mazowieckie)
Przebudowa dróg gminnych: Wielkie Bałówki- Marzęcice Wawrowice-Wielka Osówka etap II
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kurzętnik
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH