PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa wózka widłowego spalinowego czterotonowego, fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2011 roku

Jednostka Wojskowa 2035

Data publikacji ogłoszenia:

2011-11-21

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gdynia / pomorskie

Numer ogłoszenia

302409/2011

Opis

Gdynia: Dostawa wózka widłowego spalinowego czterotonowego, fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2011 roku
Numer ogłoszenia: 302409 - 2011; data zamieszczenia: 20.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 356230 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 2035, ul. Sakowicza 1, 81-004 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 0-58 626 20 35, faks 0-58 626 58 80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Obrona Narodowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wózka widłowego spalinowego czterotonowego, fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2011 roku.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do jednostki wojskowej 2035, ul Sakowicza 1, 81-004 Gdynia wózka widłowego spalinowego czterotonowego, fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2011 roku.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.41.51.10-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

NIKO ALEX Sp. z o.o., al. Niepodległości 227/233, 02-081 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 97560,98 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 145100,00
Oferta z najniższą ceną: 145100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 188436,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie optymalizacji podatku VAT.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Malbork
(pomorskie)
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Ostrowskiego w sezonie 2014/2015
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Ostrów Wielkopolski
(wielkopolskie)
Sprawa 21/P/2014 Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach w obrębie działania ROM-3 zarządzanych przez ADM Sp. z o.o. w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Bydgoszcz
(kujawsko-pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH