PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa wraz z montażem 3 kotłów centralnego ogrzewania na potrzeby szkół na terenie gm. Górno

Gmina Górno

Data publikacji ogłoszenia:

2012-08-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Górno / świętokrzyskie

Numer ogłoszenia

169155/2012

Opis

Górno: Dostawa wraz z montażem 3 kotłów centralnego ogrzewania na potrzeby szkół na terenie gm. Górno
Numer ogłoszenia: 169155 - 2012; data zamieszczenia: 03.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 153165 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Górno, Górno 169, 26-008 Górno, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3023018, faks 041 3023009.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem 3 kotłów centralnego ogrzewania na potrzeby szkół na terenie gm. Górno.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa oraz montaż 3 kotłów centralnego ogrzewania na potrzeby szkół na terenie gm. Górno.
1. Dostawa oraz montaż 1 kotła centralnego ogrzewania na potrzeby Szkoły Podstawowej w Radlinie
a) wymagane parametry:
- kocioł miałowy z podajnikiem tłokowym o mocy cieplnej minimum 140 kW ze sterowanym regulatorem procesem palenia oraz wentylatorem nadmuchowym
- kocioł na paliwo podstawowe: miał węglowy od 19 do 25 MJ/Kg granulacja do 31,5 mm oraz na paliwo zastępcze: eko-groszek
- wyposażenie w ruszt awaryjny umożliwiający w razie konieczności spalanie innych paliw stałych (np. drewna)
- powierzchnia grzewcza: min. 13 m2
- sprawność cieplna: min. 85%
- dopuszczalne ciśnienie robocze: minimum 2 bary
- rok produkcji: minimum 2011
- pojemność wodna kotła: minimum 500 l
- maksymalna temperatura wody w kotle: 90 st C
- możliwość czyszczenia kotła bez konieczności jego wygaszania (dopuszcza się ciągły proces palenia w całym sezonie grzewczym z przerwami na okresowe czyszczenie)
- wykonanie niezbędnych prac demontażowo - budowlanych oraz prac montażowo - budowlanych
- wykonanie niezbędnej instalacji c.o w kotłowni w celu prawidłowego podłączenia kotła,
- podłączenie nowego kotła do komina (wykonanie czopucha)
- podłączenie do zasobnika c.w.u
- próba szczelności instalacji i uruchomienie kotłów
- wszystkie inne niewymienione czynności (bądź urządzenia) niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania oferowanego kotła

b) istnieje możliwość wniesienia kotła do pomieszczenia zsypu opału wlotem wsypu na węgiel w kotłowni o wymiarach 165x120 cm, przetransportowanie wewnątrz kotłowni całego kotła do miejsca docelowego (drzwi kotłownia-zsyp: 115x200 cm). Kotłownia znajduje się w piwnicy
c) UWAGA: Zamawiający zamieszcza zdjęcia poglądowe. (Zdjęcia przedstawiają wcześniej zamontowane kotły grzewcze. Demontaż starego kotła przed instalacja nowego kotła leży w gestii Zamawiającego). Jednak ze względu na charakter zamówienia oraz na warunki terenowe utrudniające swobodne operowanie ciężkim sprzętem sugeruje się wykonanie wizji lokalnej w terenie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym i uwzględnieniu w ofercie wszelkich niezbędnych prac do wykonania całości zamówienia.

2. Dostawa oraz montaż 2 kotłów centralnego ogrzewania na potrzeby Zespołu Szkół w Bęczkowie
(2 takie same kotły)

a) wymagane parametry:
- kocioł miałowy z podajnikiem tłokowym o mocy cieplnej minimum 250 kW ze sterowanym regulatorem procesem palenia oraz wentylatorem nadmuchowym,
- kocioł na paliwo podstawowe: miał węglowy od 19 do 25 MJ/Kg granulacja do 31,5 mm oraz na paliwo zastępcze: eko-groszek
- wyposażenie w ruszt awaryjny umożliwiający w razie konieczności spalanie innych paliw stałych (np. drewna)
- powierzchnia grzewcza: min. 25 m2
- sprawność cieplna: min. 80%
- dopuszczalne ciśnienie: minimum 2 bary
- rok produkcji: minimum 2011
- pojemność wodna kotła: minimum 750 l
- maksymalna temperatura wody w kotle: 90 st C
- możliwość czyszczenia kotła bez konieczności jego wygaszania (dopuszcza się ciągły proces palenia w całym sezonie grzewczym z przerwami na okresowe czyszczenie)
- wykonanie niezbędnych prac demontażowo - budowlanych oraz prac montażowo - budowlanych
- wykonanie niezbędnej instalacji c.o w kotłowni w celu prawidłowego podłączenia kotła
- podłączenie nowego kotła do komina (wykonanie czopucha)
- podłączenie do zasobnika c.w.u wraz z wymianą czopucha
- próba szczelności instalacji i uruchomienie kotłów
- wszystkie inne niewymienione czynności (bądź urządzenia) niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania oferowanego kotła

b) istnieje możliwość dojazdu do kotłowni poprzez drzwi o wymiarach ok. 220 x 240 cm do których prowadzi z zewnątrz pochylnia. W pomieszczeniu kotłowni znajdują się rury ciepłownicze na wysokości 230 cm i jest to wysokość maksymalna do operowania sprzętem podczas prac montażowych. Dojazd drogą wewnętrzną o nawierzchni utwardzonej.
c) UWAGA: Zamawiający zamieszcza zdjęcia poglądowe. (Zdjęcia przedstawiają wcześniej zamontowane kotły grzewcze. Demontaż starych kotłów przed instalacją nowych leży w gestii Zamawiającego.) Jednak ze względu na charakter zamówienia oraz na warunki terenowe utrudniające swobodne operowanie ciężkim sprzętem sugeruje się wykonanie wizji lokalnej w terenie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym i uwzględnieniu w ofercie wszelkich niezbędnych prac do wykonania całości zamówienia.

3. Wymaga się aby wszystkie materiały i urządzenia, wykorzystane w realizacji zamówienia posiadały stosowne atesty oraz dopuszczenie do użytkowania. Kotły c.o. muszą posiadać znak bezpieczeństwa ekologicznego. Wymienione dokumenty wymagane będą od Wykonawcy przed podpisaniem umowy.

4. W ramach zaoferowanej ceny należy osobom wskazanym przez dyrektorów placówek (palacze, konserwatorzy itp.) wskazać i objaśnić wszystkie funkcje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji dostarczonego kotła.

5. Kotły wraz z wyposażeniem objęte będą 36-miesięczną gwarancją. Czas na podjęcie czynności naprawy / wymiany nie więcej jak 2 dni robocze (Dni robocze - wszystkie dni nie wymienione w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 1951 r. Nr 4, poz. 28, z późn. zm.) od daty zgłoszenia telefonicznego stwierdzonej usterki / wady..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.62.12.00-1, 42.34.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.08.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe AN-BUD Andrzej Jakubczyk, ul. Cisowa 39, 26-026 Bilcza, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 99000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 189900,00
Oferta z najniższą ceną: 189900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 225000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Drzązgowo, gmina Kostrzyn
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Poznań
(wielkopolskie)
Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie centrum wsi Studzienice
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kaliska
(pomorskie)
Remont dachu budynku mieszkalnego w Świętoszowie, przy ul. Szkolnej 22.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Zielona Góra
(lubuskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH