PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa wraz z montażem elementów aranżacji wystawy stałej o charakterze multimedialnym w budynku pomnika-mauzoleum poległych w bitwie pod...

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

Data publikacji ogłoszenia:

2012-01-21

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Ostrołęka / mazowieckie

Numer ogłoszenia

20172/2012

Opis

Ostrołęka: Dostawa wraz z montażem elementów aranżacji wystawy stałej o charakterze multimedialnym w budynku pomnika-mauzoleum poległych w bitwie pod Ostrołęką
Numer ogłoszenia: 20172 - 2012; data zamieszczenia: 20.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 9894 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, pl. Gen. Józefa Bema 8, 07-410 Ostrołęka, woj. mazowieckie, tel. 0-29 764 54 43, faks 0-29 764 35 00.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem elementów aranżacji wystawy stałej o charakterze multimedialnym w budynku pomnika-mauzoleum poległych w bitwie pod Ostrołęką.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pn.:
Dostawa wraz z montażem elementów aranżacji wystawy multimedialnej w budynku pomnika-mauzoleum poległych w bitwie pod Ostrołęką na potrzeby Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.
2. Lokalizacja obiektu: Ostrołęka ul. Warszawska 2a, Forty Bema u zbiegu ulic Warszawskiej i Stacha Konwy,
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również uruchomienie systemów multimedialnych, wdrożenie oprogramowania systemów, uruchomienie systemu oświetlenia, przeprowadzenie szkoleń pracowników Muzeum w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń, sprzętów i systemów, oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie zamówienia.
5. Szczegółowe, minimalne wymagania funkcjonalno-techniczne poszczególnych elementów zamówienia oraz opisy, projekty niezbędne do wykonania zamówienia znajdują się w PROJEKCIE ARANŻACJI WYSTAWY z podziałem na:
- SPRZĘT MULTIMEDIALNY,
- SPRZĘT EKSPOZYCYJNY,
- SPRZĘT OŚWIETLENIOWY (wewnętrzny, ekspozycyjny).
6. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli minimalnej 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.40.00-6, 39.13.30.00-3, 32.32.20.00-6, 30.20.00.00-1, 31.50.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt pn. Ponarwie. Konserwacja i rewitalizacja fortu ziemnego i pomnika-mauzoleum poległych w bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.01.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

LUS-AR Paweł Malinowski, Ul. Przemysłowa 1, 07-410 Ostrołęka, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 405068,78 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 566143,00
Oferta z najniższą ceną: 566143,00 / Oferta z najwyższą ceną: 566143,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu i Filii w Pasłęku.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu, zamówienia na dostawy, licytacja elektroniczna
Elbląg
(inne)
Bezgotówkowa dostawa paliw - olej napędowy ON
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Błonie
(mazowieckie)
Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Parkowej/Prabuckiej w Suszu - ETAP I
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Susz
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH