PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych mebli i krzeseł biurowych do biura SZGZ w Elblągu Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Olsztynie.

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-10-18

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Olsztyn / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

217367/2013

Opis

Olsztyn: Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych mebli i krzeseł biurowych do biura SZGZ w Elblągu Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Olsztynie.
Numer ogłoszenia: 217367 - 2013; data zamieszczenia: 17.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 379028 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 5248800, faks 89 5248802.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych mebli i krzeseł biurowych do biura SZGZ w Elblągu Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Olsztynie..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż wraz z ustawieniem do użytku mebli i krzeseł biurowych do nowo przygotowanego biura ANR OT Olsztyn - Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Elblągu ul. Grunwaldzka
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie -Charakterystyka techniczna przedmiotu zamówienia, który jest załącznikiem Nr 5 do SIWZ. Wszystkie wskazane w załączniku nazwy towaru należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych i standardów jakościowych.
2. Oferowany przedmiot zamówienia ma być wykonany z materiałów gwarantujących najwyższą jakość o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w załączniku Nr 5 do SIWZ.
3. Dostarczony przedmiot zamówienia ma być wolny od wad i fabrycznie nowy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2, 39.13.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

TOBO Datczuk Spółka Jawna, Kuriany 104, 15-589 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65040,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 41243,13
Oferta z najniższą ceną: 38169,24 / Oferta z najwyższą ceną: 67012,78
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Druga licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Kieszek
Nieruchomości, grunty inne, licytacja
Zwoleń
(mazowieckie)
Remont budynku A wraz z łącznikami pomiędzy budynkami A i B zlokalizowanych na terenie obiektu Komisariatu Policji Poznań-Grunwald
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
Budowa ulicy Błędnej III etap oraz budowa rurociągów zrzutowych dla odprowadzania ścieków deszczowych z sieci gminnej...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Lesznowola
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH