PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem paliw stałych w sortymencie opałowym - ekogroszek - w sezonie grzewczym 2012/2013

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o.

Data publikacji ogłoszenia:

2013-03-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Świdnica / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

117368/2013

Opis

Świdnica: Dostawa wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem paliw stałych w sortymencie opałowym - ekogroszek - w sezonie grzewczym 2012/2013
Numer ogłoszenia: 117368 - 2013; data zamieszczenia: 25.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 29996 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o., ul. Pogodna 1, 58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie, tel. (074) 8524 041, faks (074) 8524 358.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka komunalna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem paliw stałych w sortymencie opałowym - ekogroszek - w sezonie grzewczym 2012/2013.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy Pzp) wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem (w siedzibie Zamawiającego -ul. Pogodna 1, Świdnica) paliw stałych w sortymencie opałowym - ekogroszek, w sezonie grzewczym 2012/2013 o następujących sortymentach opałowych:Ekogroszek 60,00Mg ? 10% typ: 31.1, 31.2, 32.1; uziarnienie: 5-25 mm; wartość opałowa: nie mniej niż 25 000kJkg; zawartość popiołu do 10%; zawartość siarki do 0,8%
zawartość miału do10%; zawartość wilgoci do 15%; temp. stapiania popiołu 1159 oC; spiekalność do 10. Opał w przedstawionym sortymencie powinien być jednorodny, nie może zawierać brył i zlepień.Forma dostawy: transport samochodowy.Odbiór opału odbywać się będzie w godzinach od 800 do 1400 w dni robocze, przy użyciu wagi samochodowej Zamawiającego.Skrzynia ładunkowa samochodu z opałem powinna być osłonięta.Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 09111210-5.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Składnica Artykułów Masowych Węglopasz Sp. j Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał, Żołedowo ul. Koronowska 38, Osielsko, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 517,00
Oferta z najniższą ceną: 517,00 / Oferta z najwyższą ceną: 565,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
CATERING- PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTAWA CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW SZPITALA W DĘBNIE SP. Z O.O. Z UWZGLĘDNIENIEM DIET...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Dębno
(zachodniopomorskie)
DOSTAWĘ, INSTALACJĘ I WDROŻENIE SZPITALNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Z MODUŁAMI RUCH CHORYCH, APTEKA, APTECZKA ODDZIAŁOWA,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Toruń
(kujawsko-pomorskie)
BUDOWA WIATY JAKO PUNKTU WYSTAWOWEGO NA CELE PROMOCJI LOKALNYCH PRODUKTÓW I USŁUG GOSPODARSTW WIEJSKICH W M.ŁUKOWICA GMINA...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Łukowica
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH